Now showing items 1-1 of 1

  • Návrhy na snížení počtu reklamací ve stavební společnosti 

    Džanajová, Patrícia
    Diplomová práca sa zaoberá analýzou vzniku reklamácií v stavebnej spoločnosti, ktorá je zameraná na výstavbu a rekonštrukciu striech. Analýza je vykonaná porovnaním stanovených postupov a ich skutočného prevedenia. Na ...