Now showing items 1-2 of 2

  • Pozorování izolantů v ESEM 

    Matějka, Milan
    Diplomová práce se v teoretické části zabývá principem a problematikou detekce signálních elektronů v rastrovací elektronové mikroskopii a problematikou projevů nabíjení izolačních vzorků. V experimentální části je popsána ...
  • Studium vlhkostních poměrů ve stěně po aplikaci zateplovacího systému ETICS 

    Čermák, Jan
    Práce se zabývá možnostmi použití nejpoužívanějších izolačních materiálů na různé nosné konstrukce z hlediska kondenzace vodní páry uvnitř konstrukce. Dále popisuje šíření tepla a vlhkosti v konstrukcích, vlastnosti vybraných ...