Now showing items 1-1 of 1

  • Analýza vlivu pouzdření na izolační vlastnosti 

    Pulec, Jiří
    Moderní analogové systémy zpracovávající signály s velmi malou amplitudou jsou náchylné na zkreslení dané svody mezi signálovými trasami. Příčinou těchto svodů je znečištění izolační mezery na nosném substrátu, která ...