Now showing items 1-14 of 14

 • Analýza a vyhodnocení dokumentace skutečných poškození vozidel po malých dopravních nehodách 

  Kuncová, Andrea
  Diplomová práce se zabývá analýzou dokumentace, získané od městských úřadů, magistrátů měst, pojišťoven nebo přímo od policie, týkající se malých dopravních nehod. Tato dokumentace se skládá z protokolů o dopravních nehodách, ...
 • Analýza chladnutí motoru 

  Schmidt, Drahomír; Rozlivka, Tomáš; Frydrýn, Michal (Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2013-01)
  Tento článek se zabývá informacemi o dopravních nehodách. Zvláště se zaměřuje na fingované dopravní nehody a pojistné podvody a představuje metodu měření chladnutí motoru jako způsob k odhalování této trestné činnosti.
 • Analýza poškození čelních skel automobilů a možnosti jejich opravy 

  Ondrouch, Dušan
  V úvodu teoretické části je stručně popsána historie výroby čelních skel a také výroby skla obecně. Dále jsou popsány klíčové parametry a prvky výbavy čelních skel a v neposlední řadě také výrobní proces moderních čelních ...
 • Charakteristická poškození vozidel v malých rychlostech 

  Lexová, Kristýna
  Předkládaná diplomová práce se věnuje dokumentaci a analýze charakteristických poškození vozidel vzniklých při kolizích s tuhými překážkami za nízkých rychlostí. Analýza charakteristických poškození je založena na provedení ...
 • Metodika prohlídky vozidla likvidátorem pojišťovny 

  Pavelec, Josef
  Práce se zabývá vypracováním metodického postupu prohlídky vozidla likvidátorem pojišťovny. Zejména využitelnosti výstupů prohlídky v soudním inženýrství. Teoretická část je věnována pojišťovnictví, se zaměřením na ...
 • Pojistné podvody 

  Hradilová, Zuzana
  Diplomová práce popisuje problematiku pojistných podvodů v České republice. Práce je rozdělena do několika samostatných celků. V teoretické části se práce zabývá charakteristikou podvodu jako takového, jeho klasifikací, ...
 • Pojistné podvody 

  Švec, Martin
  Zpracování této diplomové práce se zabývá problematikou páchání pojistných podvodů na území České republiky. Práce je rozdělena do samostatných kapitol. V prvních kapitolách (úvodní část) jsem se věnoval popsání historie ...
 • Pojistné podvody 

  Gažová, Iva
  Diplomová práce pojednává o problematice pojistného podvodu v naší společnosti. Práce je rozdělena do několika tematicky relativně samostatných celků. První, teoretická část je věnována základní charakteristice, klasifikaci ...
 • Pojistné podvody - nemovitosti 

  Liška, Jaroslav
  Tato diplomová práce se zabývá pojistnými podvody, které jsou páchány v oblasti občanského pojištění domácností a nemovitostí. Ke zpracování práce na toto téma mne vedla především jeho aktuálnost a také to, že se mi zadaná ...
 • Pojistné podvody v oblasti trhu s nemovitostmi 

  Fojtík, Tomáš
  Diplomová práce pojednává o problematice pojistných podvodů v České republice konkrétněji na pojistné podvody v oblasti trhu s nemovitostmi. Práce je rozdělena do tří částí. První část práce se zabývá definováním základních ...
 • Poškození vozidel při nárazech v malých rychlostech 

  Holyszewská, Anna
  Diplomová práce se zabývá dokumentací nejčastějších poškození vozidel při malých rychlostech, tzv. parkovacích manévrech. Analýza charakteristických poškození je provedena na základě dosud publikovaných testů, uskutečněných ...
 • Studie mechanických poškození karoserií nástroji v souvislosti s pojistnými podvody 

  Bednářová, Lucie
  Diplomová práce se zabývá problematikou pojistných podvodů v souvislosti s manipulovanými škodnými událostmi. Jsou zde popsány možné příčiny páchání tohoto trestného činu a možnosti jeho odhalování. V součinnosti s cílem ...
 • Využití dat z řídicích jednotek vozidel při analýze silničních nehod 

  Švábenský, Petr
  Diplomová práce je zaměřena na využití dat z řídicích jednotek pro analýzu nehod a pojistné podvody. Teoretická část práce se zabývá elektronickými systémy vozidel a jejich řídicími jednotkami, diagnostickými procesy, ...
 • Využití záměrných poškození vozidel v soudním inženýrství 

  Kapasný, Martin
  Táto diplomová práca sa zaoberá tvorbou databázy zámerných poškodení vozidiel vybranými nástrojmi a ich dokumentáciou. Použité boli nástroje, ktoré sú bežne dostupné v domácnosti alebo dielni. V prvej časti je popísané ako ...