Now showing items 1-6 of 6

  • Financial Health of a Commercial Insurance Company and its Coherences 

    Nečas, Svatopluk (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2016-06)
    Purpose of the article The main purpose of the article is to define the term “financial health of a commercial insurance company” and identify the factors that influence management and its economic results of a commercial ...
  • Podnikání komerční pojišťovny, jeho rizika a regulace 

    Nečas, Svatopluk (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2014-06)
    Purpose of the article: The main purpose of the article is to define the term “entrepreneurship of a comercial insurance company” and consider whether the legal definition of insurance activity can be identified with this ...
  • Pojistné podvody 

    Vala, Marek
    Tato diplomová práce se zabývá pojistnými podvody naší společnosti, které jsou páchány v oborudopravy. Toto téma jsem si vybral zejména vzhledem kjeho aktuálnosti a vzrůstající tendenci na trhu, a taky zainteresováni mé ...
  • Problematika a relevance zdrojů informací používaných pro výpočty vybraných ukazatelů finanční analýzy 

    Antoš, Milan
    Předmětem diplomové práce je implementace teoretických poznatků s cílem ověřit relevantnost zdrojů informací sloužících pro výpočty ukazatelů finanční analýzy. První část je zaměřena ne teoretické poznatky finanční analýzy ...
  • Problematika pojištění motorových vozidel vybraného podnikatelského subjektu 

    Nejedlá, Lucie
    Tato diplomová práce vyhodnocuje současný stav pojištěnosti vozového parku společnosti Miroslavské strojírny, s. r. o. a obsahuje návrhy na jeho optimalizaci. Zabývá se analýzou pojistných produktů v pojištění motorových ...
  • Problematika pojištění vozového parku podnikatelského subjektu - autoškola 

    Klusáček, Jiří
    Tato bakalářská práce analyzuje současný stav pojištění vozového parku Autoškoly ABC a navrhuje opatření pro jeho zlepšení. Dále se zabývá analýzou aktuálních nabídek pojistných produktů vybraných komerčních pojišťoven ...