Now showing items 1-11 of 11

 • Komplexní pojistná ochrana společnosti HP Konzult spol. s r.o. 

  Procházka, Ondřej
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou návrhu komplexní pojistné ochrany vybraného podnikatelského subjektu, kterým je společnost HP Konzult, spol. s r.o. Diplomová práce obsahuje základní teoretická východiska z ...
 • Návrh na zlepšení pojištěnosti města Vyškov 

  Kamínková, Petra
  Diplomová práce je zaměřena se na řešení problematiky pojistného portfolia města Vyškov. Cílem práce je analyzovat rizika města, srovnat stávající pojistnou ochranu, s možnostmi, které nabízí konkurence s ohledem na majetek ...
 • Návrh na změnu pojistného portfolia vybraného podnikatelského subjektu 

  Přikrylová, Šárka
  Diplomová práce se zabývá návrhem na změnu pojistného portfolia pro vybraný podnikatelský subjekt. Obsahuje analýzu rizik a návrh takového pojistného portfolia, díky kterému budou nejzávažnější rizika společnosti prostřednictvím ...
 • Návrh pojistného portfolia pro město Bzenec 

  Sekerková, Eva
  Diplomová práce se zabývá problematikou, která souvisí s návrhem pojistného portfolia pro město Bzenec. Na základě analýzy rizik je navrhnuto takové pojistné portfolio, díky kterému budou nejzávažnější rizika města ...
 • Návrh pojistného portfolia pro společnost SMERO, spol. s r.o. 

  Adam, Karel
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou návrhu vhodného pojistného portfolia pro vybraný podnikatelský subjekt, a to společnost SMERO, spol. s r.o. Obsahuje analýzu rizik a návrh pojistného portfolia, díky kterému ...
 • Návrh pojistného portfolia pro vybranou společnost 

  Jirků, Simona
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem vhodného pojistného portfolia pro vybranou společnost. Práce je rozdělena do 5-ti hlavních částí. Obsahuje analýzu rizik a návrh takového pojistného portfolia, díky kterému budou ...
 • Návrh pojistného portfolia pro vybraný podnikatelský subjekt 

  Tomaštík, Václav
  Tématem diplomové práce je „Návrh pojistného portfolia pro vybraný podnikatelský subjekt“. Práce se zabývá vytvořením pojistného portfolia, kde analyzuje stávající situaci firmy a podává doporučení, kterým by se mohla ...
 • Návrh vhodného pojistného portfolia obce Kobylá nad Vidnavkou 

  Salová, Eliška
  Diplomová práce je zaměřena na problematiku související s návrhem vhodného pojistného portfolia pro obec Kobylá nad Vidnavkou. Obsahuje analýzu rizik a navržení takové pojistné ochrany, která by prostřednictvím komerční ...
 • Návrh vhodného pojistného portfolia pro společnost Alfa Styl s.r.o. 

  Ryzá, Michaela
  Diplomová práce se zabývá návrhem vhodného pojistného portfolia pro vybraný podnikatelský subjekt, kterým je společnost Alfa Styl s.r.o. Diplomová práce obsahuje analýzu rizik a návrh takového pojistného portfolia, díky ...
 • Návrh vhodného pojistného portfolia vybrané podnikající fyzické osoby 

  Podušková, Iva
  Diplomová práce se zabývá návrhem vhodného pojistného portfolia pro vybranou podnikající fyzickou osobu. Obsahuje analýzu rizik a návrh takového pojistného portfolia, díky kterému budou nejzávažnější rizika, ohrožující ...
 • Problematika pojistné ochrany obce Malhotice 

  Varhaníčková, Adéla
  Diplomová práce se zabývá vytvořením optimální pojistné ochrany pro obec Malhotice. Práce obsahuje charakteristiku vybrané obce a analýzu rizik, která ji ohrožují. Dále také výběr komplexního pojistného krytí, jež ...