Now showing items 1-7 of 7

 • Komplexní pojistná ochrana společnosti HP Konzult spol. s r.o. 

  Procházka, Ondřej
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou návrhu komplexní pojistné ochrany vybraného podnikatelského subjektu, kterým je společnost HP Konzult, spol. s r.o. Diplomová práce obsahuje základní teoretická východiska z ...
 • Pojistná ochrana podnikatelského subjektu 

  Barbušínová, Silvia
  Bakalárska práca sa zaoberá problematikou poisťovníctva, poistných produktov ponúkaných na poistnom trhu a využitím týchto produktov jednotlivými podnikateľskými subjektmi. Práca sa skladá z teoretickej časti, v ktorej sú ...
 • Pojistná ochrana podnikatelského subjektu 

  Weberová, Denisa
  Bakalářská práce se zabývá vytvořením vhodné pojistné ochrany pro podnikatelský subjekt. Obsahuje analýzu rizik, která nejvíce ohrožují podnikatelský subjekt. Na základě analýzy je vytvořen návrh vhodných pojistných produktů ...
 • Pojistná ochrana podnikatelského subjektu 

  Duhajský, Michal
  Bakalářská práce je zaměřena na pojištění rizik nenadálých negativních situací firmy TECHAGRA s. r. o., které mají původ jak v povaze přírodních sil, tak i v nedokonalosti samotné společnosti. Tato práce se skládá z ...
 • Pojistná ochrana podnikatelského subjektu 

  Weberová, Denisa
  Diplomová práce se zabývá výběrem vhodné pojistné ochrany pro vybraný podnikatelský subjekt. Na základě analýzy rizik jsou zjištěny nejzávažnější rizika. Podle zjištěných rizik a současné pojistné ochrany za současné nabídky ...
 • Pojistná ochrana vybraného podnikatelského subjektu 

  Dolák, Marek
  Bakalářská práce se zabývá analýzou pojistné ochrany vybraného podnikatelského subjektu, zkoumáním nabídky pojistných produktů pojišťoven a návrhem optimální pojistné ochrany dané firmy.
 • Problematika pojistné ochrany Obce Albrechtice 

  Ficner, Libor
  Diplomová práce se zabývá hodnocením pojistné ochrany Obce Albrechtice. Cílem práce je provést analýzu rizik ohrožujících obec, porovnat ji se současnou pojistnou ochranou a také s možnostmi, které nabízí konkurenční ...