Now showing items 1-10 of 10

 • Hlava zkušebního jednoválcového motoru 

  Lesák, Tomáš
  Tato diplomová práce pojednává o konstrukčních řešeních spalovacích prostorů a sacích kanálů zážehových spalovacích motorů včetně jejich základních vlastností. Součástí práce je experimentální měření reálného sacího kanálu ...
 • LIMITY ZVYŠOVÁNÍ ÚČINNOSTI MOTORU S VNITŘNÍM SPALOVÁNÍM 

  Vondrák, Adam
  Bakalářská práce se zabývá rozborem vlivů na celkovou účinnost motoru s vnitřním spalováním, přibližuje hranice jejího zvyšování a nabízí přehled vybraných technologií, které jsou toho času ve vývoji a mají potenciál do ...
 • Návrh a optimalizace sacího a výfukového potrubí zážehového motoru 

  Chuchma, Ondřej
  Diplomová práce je zaměřena na konstrukční návrh a optimalizaci sacího a výfukového potrubí motoru C20XE. Jedná se čtyřválcový zážehový motor o zdvihovém objemu 2 l, jenž byl vyráběn automobilkou Opel. Tento agregát je ...
 • Návrh výpustných a odběrných objektů vodního díla Nové Heřminovy 

  Neuvirt, Petr
  V rámci této diplomové práce byla představena ve zkratce uvažovaná přehrada Nové Heřminovy se základními parametry hráze. Uvedeny jsou požadavky na spodní výpusti a odběrná zařízení. Provedena byla analýza použitých uzávěrů ...
 • Optimalizovaný návrh sacího kanálu turbínového motoru 

  Kubo, Michal
  Táto diplomová práca sa venuje návrhu podzvukového sacieho kanála k malému prúdovému motoru integrovaného do trupu obratného bezpilotného prostriedku. Je tu uvedených zopár typov používaných vstupných ústrojenstiev za ...
 • Přehled sacích systémů traktorových motorů 

  Pacovský, Tomáš
  Hlavním zaměřením práce je zpracování textové a obrázkové dokumentace zařízení týkajících se sacích systémů používaných u dnešních traktorů. Autor se nejprve zaměřuje na uvedení jednotlivých částí sacího systému a jejich ...
 • Určení bezpečné hloubky ponoru vtoku MVE Vydra 2 

  Jobánek, Stanislav
  Bakalářská práce se zabývá zpracováním výsledků měření na fyzikálním modelu vtokové části objektu MVE Vydra 2. Je vyhodnocen vliv tvaru a polohy vtoku do tlakového přivaděče MVE Vydra 2 na hladinové poměry v jeho předpolí. ...
 • Úprava motoru Babetty 

  Poulíček, Matěj
  Tato bakalářská práce pojednává o jedné z možných úprav dvoudobého jednoválcového motoru Babetta 210 pro zvýšení výkonových parametrů. Dále o vyráběných typech motorů mopedů Babetta se zaměřením na jejich přednosti a ...
 • Zástavba motoru AR64304 

  Kubiš, Vojtěch
  Diplomová práce se zabývá zástavbou motoru AR64304 do vozidla Alfa Romeo 75. Hlavním cílem této práce je návrh výfukového systému pro zmiňovaný motor usazený v motorovém prostoru. Při návrhu výfukového systému je dbáno na ...
 • Zvýšení plnicí účinnosti zážehového motoru na CNG o výkonu 140 kW 

  Hadrava, Martin
  Diplomová práce je zaměřena na analýzu proudění pracovní náplně v přeplňovaném motoru na CNG. Metodou výzkumu je reverzní inženýrství. Sací kanál je odlit a poté naskenován 3D skenerem ATOS. CAD model je vytvořen v programu ...