Now showing items 1-5 of 5

 • Problematika Goodwill jako nedílné součásti hodnoty stavebního podniku 

  Lipovská, Zuzana
  Diplomová práce je zaměřena na hodnotu goodwill i značky vybraného stavebního podniku a v současnosti užívaných metod pro jejich stanovení. V teoretické části práce jsou popsány základní teoretické pojmy, které se vztahují ...
 • Vykazování nehmotných aktiv podle české účetní legislativy a IFRS ve vybraných obchodních korporacích 

  Gonová, Lucia
  Diplomová práca je zameraná na vykazovanie nehmotných aktív podľa českej účtovnej legislatívy a Medzinárodných štandardov účtovného výkazníctva. Na základe komparácie vykazovania nehmotných aktív je uvedený vplyv rozdielnosti ...
 • Vykazování nehmotných aktiv v různých účetních systémech 

  Ďuricová, Lenka
  Diplomová práca za zaoberá vykazovaním nehmotných aktív v rôznych účtovných systémoch. Cieľom je komparácia nehmotných aktív podľa Medzinárodných štandardov účtovného výkazníctva IFRS, českých a slovenských účtovných ...
 • Zvláštní vlivy působící na cenu nemovitostí 

  Kulil, Vladimír (Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2013-01)
  Předmětem příspěvku je návrh způsobu ocenění zvláštních vlivů, které působí na cenu nemovitostí. Jedná se o návrh postupů pro praktické oceňování tohoto nehmotného majetku a jsou navrženy jeho definice. Zvláštními vlivy ...
 • Zvláštní vlivy působící na cenu nemovitostí 

  Kulil, Vladimír
  Předmětem dizertační práce je návrh způsobu ocenění zvláštních vlivů, které působí na cenu nemovitostí. Jedná se o návrh postupů pro praktické oceňování tohoto nehmotného majetku a jsou navrženy jeho definice. Zvláštními ...