Now showing items 1-1 of 1

  • Vizualizace skalárních polí metodou back-to-front 

    Gurecká, Hana
    Diplomová práce je zaměřena na metody zobrazování skalárních dat v pevné datové mřížce, konkrétně dat získaných užitím fluorescenčního konfokálního mikroskopu. Teoretická část textu začíná představením fungování konfokálních ...