Now showing items 1-14 of 14

 • Automatické řízení výpočtu 

  Opálka, Jan
  Práce se zabývá automatizací řízení numerických výpočtů. Nejprve je čtenář seznámen s numerickým řešením diferenciálních rovnic a paralelním, sériovým a sériově-paralelním numerickým integrátorem. Praktickým cílem práce ...
 • Automatické řízení výpočtu ve specializovaném výpočetním systému 

  Opálka, Jan
  Práce se zabývá automatizací řízení výpočtů ve specializovaném systému. Nejprve je čtenář seznámen s numerickým řešením diferenciálních rovnic pomocí metody Taylorovy řady a s numerickými integrátory. Praktickým cílem této ...
 • Efektivní výpočty vícenásobných integrálů 

  Iša, Radek
  Předkládaná práce se zabývá návrhem systému pro výpočet vícenásobných integrálů pro různé diferenční výrazy prostorové proměnné. V dnešní době je výpočet integrálů jedním z důležitých problémů inženýrství. Čtenář je nejdříve ...
 • Fázovací obvody s moderními funkčními bloky 

  Horák, Ondřej
  Tato práce se věnuje fázovacím článkům. Postupně bude rozebrán princip fázovacích článků, jejich vlastnosti, návrh n-tého řádu těchto obvodů a následně budou vybrány a popsány některé funkční bloky, pomocí kterých se dají ...
 • Generátory s více-branovými aktivními prvky a jejich aplikace v PWM 

  Šterc, Filip
  Tato práce se zabývá návrhem nových konceptů pro realizaci tvarových generátorů a jejich aplikaci pro pulzně šířkovou modulace (PWM) za využití moderních aktivních více-branových prvků. Tyto obvodové prvky jsou například ...
 • Hardwarová realizace numerického integrátoru s metodou vyššího řádu 

  Matečný, František
  Práca popisuje numerickú integráciu a riešenie obyčajných diferenciálnych rovníc pomocou metódy Taylorovej rady v rôznych typoch integrátorov. Ďalej je popísaná aritmetika pevnej a pohyblivej rádovej čiarky. Následne sú ...
 • Nefiltrační aplikace s proudovými a napěťovými konvejory 

  Horáček, Lukáš
  Tato práce je o nefiltračních aplikacích s napěťovými a proudovými konvejory. Konvejory mohou být použity jak ve filtračních tak i nefiltračních aplikacích. Jsou jádrem řady moderních obvodů či operačních zesilovačů. Nejprve ...
 • Paralelní výpočetní architektury založené na numerické integraci 

  Kraus, Michal
  Předkládaná práce se zabývá simulací spojitých systémů popsaných soustavou diferenciálních rovnic nebo blokového diagramu. Zcela běžné je numerické řešení diferenciálních rovnic a používání simulačních programových celků ...
 • Propojovací systém paralelních ALU pro numerickou integraci 

  Sekaninová, Michaela
  Práce se zabývá vytvořením propojovacího systému numerických integrátorů. Obsahem práce je seznámení s propojovacími sítěmi a výpočtem diferenciálních rovnic za použití Taylorovy řady. Součástí praktické části je návrh a ...
 • Řídicí jednotka pro čtyřkvadrantový tranzistorový pulzní měnič 

  Poštolka, Martin
  Diplomová práce je zaměřena na návrh a realizaci přípravku řízení čtyřkvadrantového tranzistorového pulzního měniče s IGBT tranzistory. Konečný návrh zahrnuje unipolární a bipolární řízení, možnost volby stejnosměrné nebo ...
 • Simulátor procesoru s operací dělení 

  Matečný, František
  Práca sa zaoberá numerickou integráciou a operáciou delenia. Najskôr je čitateľ oboznámený s numerickým riešením diferenciálnych rovníc s operáciou delenia pomocou Taylorovej rady. Ďalej je vysvetlený princíp delenia v ...
 • Simulátor procesoru s operací násobení 

  Závada, Vladislav
  Tato práce se zabývá numerickou integrací. Nejprve je popsáno numerické řešení diferenciálních rovnic použitím metody Taylorovy řady. Poté jsou popsány jednotlivé varianty integrátorů. V praktické části je popsán návrh ...
 • Specializovaný paralelní systém a elementární procesory 

  Nevřala, Pavel
  Práce se zabývá koncepčním návrhem elementárního procesoru pro výpočty v pevné řádové čárce. Zkoumá a analyzuje vzájemnou spolupráci procesorů při výpočtu lineárních soustav diferenciálních rovnic se zaměřením na metodu ...
 • Zpracování analogového signálu s integrovanými zesilovači s proudovou zpětnou vazbou 

  Ben Ayad, Ibrahim R. H.
  Tato disertační práce pojednává o návrhu nových funkčních bloků použitelných v oblasti zpracování analogového signálu. Jde o obvody v proudové módu, které mohou ve vhodné konfiguraci pracovat v proudovém i v napěťovém módu. ...