Now showing items 1-2 of 2

  • Adaptér OSLC pro framework ANaConDA 

    Vašíček, Ondřej
    Předmětem této práce je ověření konceptu rozšiřování akademických programových nástrojů o OSLC rozhraní. Proces rozšíření nástroje o OSLC rozhraní je demonstrován vytvořením OSLC adaptéru pro prostředí ANaConDA za použití ...
  • Integrace nástrojů s automatizovaným testováním GUI mobilních aplikací 

    Stehlík, Richard
    Cílem práce je implementace automatizovaných testů uživatelského prostředí mobilních aplikací a jejich integrace do procesu průběžné integrace. Analýzou dostupných a běžně používaných nástrojů pro automatizaci vybereme ...