Now showing items 1-13 of 13

 • Bezpečnost VoIP protokolů 

  Novotný, František
  Předložená bakalářská práce je zaměřena na bezpečnost protokolu VoIP (Voice over Internet Protocol). Nejdříve jsou představeny nejpoužívanější transportní a signalizační protokoly, které jsou využity v této technologii. ...
 • Bioaktivní peptidy - nadějná složka kosmetických produktů. 

  Jatzová, Katarína
  Stárnutie je prirodzenou súčasťou životného cyklu každého človeka, počas ktorého dochádza v organizme ku mnohým zmenám. Jedným z hlavných pilierov kozmetického priemyslu je vývoj aktívnych zlúčenín bojujúcich s príznakmi ...
 • Datově úsporné zabezpečení cloudových úložišť 

  Elis, Martin
  Tato práce je zaměřena na cloudovou problematiku, zejména pak na její bezpečnostní stránku. Popisuje současné bezpečnostní trendy a přístupy používané bezpečnostními techniky při tvorbě sofistikovaných návrhů zabezpečených ...
 • Digitální podpis 

  Vaverka, Aleš
  Digitálního podpisu, které je námětem této semestrální práce, je v současnosti velmi aktuální. Se stále vzrůstajícími možnostmi internetu a vidinou snižující se četnosti používání papírové dokumentace bylo nutné vyvinout ...
 • IS pro evidenci dětí pro školy v Africe 

  Mikulka, David
  Tato bakalářská práce obsahuje popis návrhu a implementace informačního systému pro evidenci dětí pro projekt Adopce na dálku®. Informační systém eviduje informace o dětech, kterým je z výše uvedeného projektu placeno ...
 • Modernizace IT ve firmě 

  Kremláček, Petr
  Tato práce by se měla zabývat problematikou IT v prostředí firmy. Bude se zabývat otázkami zda a v jaké míře firma využívá IT ke svojí činnosti a také různými možnostmi na zlepšení ve vybavení a využívání IT v rámci dané firmy.
 • Možnosti zvyšování výkonnosti GNSS pro zajištění provozu RNP-RNAV 

  Kvíčala, Aleš
  Cílem této práce je analýza současných požadavků na systém navigace RNP RNAV. Jedná se zejména o zhodnocení stávajících způsobů a popis budoucích možností zvyšování výkonnosti GNSS. V předložené práci je popsán dosavadní ...
 • Návrh databáze pro efektivní fungování penzionu 

  Kornelly, Roman
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem databáze, který má zefektivnit činnosti probíhající v penzionu Rumburak s.r.o. První část obsahuje teoretická východiska nezbytná pro řešení dané problematiky, následně jsou zanalyzovány ...
 • Návrh databáze pro podporu personální agendy 

  Skoupil, Ondřej
  Tato bakalářská práce pojednává o návrhu databázového systému pro personální agendu. Má za úkol zjednodušit a zefektivnit dosavadní práci akademických pracovníků v oblasti řízení lidských zdrojů. V první části jsou rozvedeny ...
 • Návrh firemní databáze evidence smluv 

  Kuda, Michal
  Práce pojednává o problematice výběru, návrhu a implementace vhodného databázového systému. Zabývá se historií jejich vývoje a vybrané systémy také porovnává. V mojí práci je popsán návrh datového modelu pro firemní databázi ...
 • Návrh metodiky analýzy rizik kritických aplikací v bankovním sektoru 

  Zajíček, Juraj
  Diplomová práce řeší problematiku analýzy rizik kritických aplikací v bankovnictví. Zadavatelem práce je banka působící na území České republiky. Práce se opírá o teoretický aparát z oblasti informační bezpečnosti a zákonných ...
 • Návrh metody pro hodnocení bezpečnostních zranitelností systémů 

  Pecl, David
  Práce se zabývá problematikou hodnocení bezpečnostních zranitelností. Cílem práce je vytvořit novou metodu hodnocení zranitelností, která bude lépe prioritizovat kritické zranitelnosti a reflektovat parametry, které v ...
 • Výkonnost služby GNSS pro aplikace prostorové navigace civilního letectví v ČR 

  Ptáček, Pavel
  Disertační práce pojednává o navigační výkonnosti GPS/EGNOS v oblasti polohy uživatele. Posouzení navigačních systémových schopností podpory zabezpečení nových letových postupů vychází ze statických observací a příkladů ...