Now showing items 1-17 of 17

 • Bezdrátový komunikační systém EnOcean v automatizaci budov 

  Múčka, Jan
  Úlohou bakalářské práce rešeršního charakteru je vytvořit přehledný popis technologie EnOcean a provést její zhodnocení. Spínače a senzory založené na technologii „energy harvesting“ využívají k vlastnímu napájení přírodní ...
 • Dálkové řízení domácích spotřebičů 

  Polgár, Václav
  Tato práce se zabývá návrhem a realizací systému pro dálkové řízení domácích spotřebičů. Výsledný systém zahrnuje jednoduchou ovládací aplikaci, která pomocí bezdrátové technologie Bluetooth komunikuje s hardwarovou částí ...
 • Návrh inteligentní budovy se systémem PARADOX 

  Pilát, Vladimír
  Tato bakalářská práce popisuje návrh inteligentního domu se systémem PARADOX. Analyzuje současný stav infrastruktury domu a navrhuje vhodné systémové a ekonomické řešení. Cílem práce je ukázat možnosti systému DIGIPLEX EVO ...
 • Návrh řešení inteligentního domu s bezdrátovými senzory 

  Macháček, Jan
  Obsahem této bakalářské práce je návrh systému pro řízení inteligentního domu založeného na platformě Raspberry Pi. Práce obsahuje návrh expanzní desky pro rozšíření GPIO portu Raspberry Pi. Expanzní deska zahrnuje množství ...
 • Návrh systémového řízení inteligentního domu a jeho zabezpečení 

  Valentová, Kateřina
  Tato diplomová práce se věnuje návrhu systémového řízení inteligentního domu, s důrazem kladeným na celkové zabezpečení systému z hlediska informační, síťové i fyzické bezpečnosti. Návrh je vytvořen a základě požadavků ...
 • Návrh systému inteligentního řízení domácnosti 

  Valičková, Monika
  Tato bakalářská práce se zabývá výběrem a návrhem systému inteligentního řízení domácnosti pro nově vznikající nástavbu bytového domu v Brně. Vychází z analýzy architektonického návrhu bytové jednotky a požadavků investora. ...
 • Návrhový systém pro zjištění a kvantifikaci požadavků na řídicí systém inteligentního domu 

  Kotík, Miloslav
  Bakalářská práce se věnuje analýze požadavků investora na řídicí systém inteligentního domu. Je navržen dotazník jako vodítko projektanta při komunikaci s investorem a tento postup je převeden do interaktivní podoby ...
 • Použití mobilního robotu v inteligentním domě 

  Kuparowitz, Tomáš
  Zadáním této práce je prozkoumat trh a vybrat vhodný autonomní robot pro spolupráci s inteligentním domem. Součástí práce je rešerše schopností inteligentních domů v oblasti senzorických systému, možnosti zpracování získaných ...
 • Použití mobilního robotu v inteligentním domě 

  Kuparowitz, Tomáš
  Zadáním této práce je prozkoumat trh a vybrat vhodný autonomní robot pro spolupráci s inteligentním domem. Součástí práce je rešerše schopností inteligentních domů v oblasti senzorických systému, možnosti zpracování získaných ...
 • Projektování elektrických rozvodů inteligentního domu s řídícím systémem Foxtrot 

  Vančura, Jan
  Tato práce popisuje návrh silových a datových rozvodů v inteligentním domě. Cílem je vytvořit projekt elektroinstalace inteligentního rodinného domu, který je řízený systémem Foxtrot. V úvodu práce v 2. kapitole je popsáno ...
 • Řízení modelu inteligentního domu 

  Běloušek, Petr
  Tato práce se zabývá řízením inteligentních domů. V další kapitole je seznámení s existujícím modelem inteligentního domu, PLC a vývojovým prostředím od B&R. Poslední kapitola je věnována návrhu vytápění s regulací teploty ...
 • Smart Home - projekt inteligentního domu 

  Kretek, František
  Tato diplomová práce pojednává o inteligentní domovní elektroinstalaci, která může výrazně snížit provozní náklady a zjednodušit celkové ovládání a správu celého objektu. V práci jsou popsány základní principy přenosu ...
 • Systém pro řízení chytré domácnosti 

  Ševčík, Radek
  Tato práce se zabývá netradičním řešením v oblasti systémů pro domácí automatizaci, jako centrální jednotky tvořené miniaturním počítačem. Práce obsahuje návrh architektury, ovládání a vizualizace takového systému.
 • Vizualizace řídicího systému pro inteligentní dům a jeho okolí 

  Slováček, Antonín
  Bakalářská práce se zabývá tvorbou vizualizace, k čemu vizualizace slouží a jaké jsou na ni kladeny nároky. Dalšími body práce jsou tvorba modelu zavlažovacího systému, oživování jeho elektroniky, vývoj a popis funkcí ...
 • Využití automatizace v domácnosti 

  Junek, Martin
  Cílem této bakalářské práce je popsat vhodné funkce při řízení plynového kotle a automatizační prostředky pro řízení a regulaci kotlů. Následně uvést přínosy automatizace pro úspory nákladů.
 • Základní konfigurátor systému INELS pro koncové zákazníky 

  Kočíř, Pavel
  Tématem této bakalářské práce bylo navrhnout webovou aplikace pro konfiguraci systému inteligentní elektroinstalace INELS od firmy ELKO EP s.r.o. První část vysvětluje pojem inteligentní elektroinstalace a systém INELS. ...
 • Zhodnocení budovy investicí do inteligentního domovního systému 

  Menšík, Ondřej
  Diplomová práce se zabývá problematikou investic do inteligentních domovních systémů. V teoretické části práce popisuje definice pojmů z ekonomické oblasti, oblasti inteligentních systémů a oceňování nemovitostí. V praktické ...