Now showing items 1-18 of 18

 • Autonomní správa inteligentní domácnosti 

  Punčochářová, Pavlína
  V současné době již téma inteligentní domácnosti není žádnou novinkou a na trhu existuje nejedno řešení této problematiky. Důraz je kladen  především na miniaturizaci jednotlivých prvků inteligentního systému a na logiku ...
 • Brána inteligentní domácnosti 

  Čechmánek, Martin
  V současné době jsou v oblasti inteligentního řízení domácnosti kladeny požadavky na miniaturizaci, zabezpečení a pokročilou logiku řídicích členů. Výzvou je také způsob sběru dat z koncových členů a jejich zpracování, ...
 • Databáze pro inteligentní domácnost 

  Vampola, Pavel
  Tato práce se zabývá databází pro systém inteligentní domácnosti, který je vyvíjen na FIT VUT v Brně. Práce popisuje návrh a implementaci databáze inteligentní domácnosti v systému PostgreSQL a zaměřuje se na urychlení ...
 • Emulátor koncových prvků inteligentní domácnosti 

  Brychtová, Hana
  Tato práce popisuje návrh a implementaci aplikace s grafickým rozhraním emulující činnost koncových zařízení systému inteligentní domácnosti. Tato zařízení slouží k měření veličin a ovládání spínačů. Aplikace je řešena ...
 • Emulátor koncových prvků inteligentní domácnosti 

  Šutovský, Filip
  Tato práce se zabývá návrhem a implementací aplikace emulující koncové prvky systému inteligentní domácnosti, které slouží k měření veličin a interakci se spínači. Aplikace disponuje komplexním grafickým uživatelským ...
 • Internet of Things zařízení s podporou BLE 

  Débef, Jakub
  Cílem této bakalářské práce je seznámení se s fenoménem Internetu věcí a sestavení zařízení spadajícího do této kategorie. Sestavené zařízení je vytvořené na síťové architektuře klient-server a využívá bezdrátového ...
 • Modulární prostření pro zpracováni senzorických dat 

  Rašovský, Martin
  Předkládáná bakalářská práce se zabývá problematikou návrhu a tvorby serverové aplikace pro systém inteligentní domácnosti, kde jejím zaměřením je poskytnout tomuto systému možnost výpočtů nad daty ve formě modulárního ...
 • Motivační principy pro mobilní aplikaci pro ovládání inteligentní domácnosti 

  Lamacz, Jan
  Tato bakalářská práce se zabývá způsoby motivování uživatelů k používání aplikace pro řízení inteligentní domácnosti. Popisuje obecné principy zapojení herních prvků do reálných systémů a řeší i konkrétní návrh motivačního ...
 • Návrh elektronického zabezpečovacího systému (EZS) s prvky inteligentní domácnosti 

  Kůtka, Michal
  Bakalářská práce se zabývá návrhem elektronického zabezpečovacího systému pro komplexní ochranu rodinného domu. Tato práce byla zadána firmou Ulimex, spol. s r.o. za účelem sumarizace informací a rozšíření nabídky firmy ...
 • Optimalizace komumikačních protokolů 

  Buno, Petr
  Tato práce se zabývá problematikou inteligentní domácnosti, analyzuje existující řešení a zaměřuje se na systém vyvíjený ve spolupráci s FIT VUT v Brně. Důraz je kladen na popis klientské aplikace pro ovládání a monitoring ...
 • Realizace terminálu pro vzdálenou vizualizaci a ovládání obytného domu 

  Szalay, Patrik
  Tato diplomová práce se zabývá modifikací již existujícího zařízení pro řízení vytápěcího systému rodinného domu. Původní návrh vychází z vlastní bakalářské práce Terminál pro vizualizaci a ovládání podmínek v obytném domě. ...
 • Rozšiřitelný systém pro automatizaci domácností 

  Novák, Martin
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a vývojem systému, jehož cílem je v projektu inteligentní domácnosti BeeeOn umožnit automatizované zpracování dat získávaných z domácností. Práce popisuje architekturu projektu, do ...
 • Server pro inteligentní domácnost 

  Blaho, Matúš
  Tato práce se zabývá návrhem a implementací aplikace serveru pro systém inteligentní domácnosti, která slouží na komunikaci se vstupním bodem  domácnosti. Návrh a implementace se soustředí zejména na optimalizaci výkonu. ...
 • Univerzální komunikační centrum pro inteligentní domácnost s využitím OpenHAB 

  Veselka, Jan
  Elektronických periférií v domácnosti je v dnešní době nespočet, proto je výhodné ovládat je v pohodlí a přehledně, například za pomocí chytrého mobilního telefonu. Tato práce řeší právě tuto možnost ovládání jednotlivých ...
 • Vizualizace informací v inteligentní domácnosti 

  Sakin, Martin
  Tato práce popisuje návrh a implementaci grafické aplikace zobrazující stav inteligentní domácnosti. Aplikace běží přímo na adaptéru, který komunikuje se senzory a akčními členy. Její grafický výstup je možné zobrazit přes ...
 • Využití senzorických dat pro odvození stavu prostředí 

  Sakin, Martin
  Tato diplomová práce se zabývá analýzou, popisem a možným využitím senzorových dat ze systému inteligentní domácnosti. Dále je popsán inteligentní systém BeeeOn, který slouží jako zdroj senzorových dat, a možnosti rozšíření ...
 • Vzdálené ovládání inteligentní domácnosti 

  Podmolík, Leopold
  Hlavním cílem práce bylo zajistit jednoduché a přehledné ovládání pro platformu Android a současně poskytnout uživateli možnost sledovat aktuální a analyzovat historická data ze senzorů v inteligentní domácnosti. Nad rámec ...
 • Zabezpečená komunikace v inteligentní domácnosti 

  Brábník, Petr
  Tato bakalářská práce se zabývá tunelováním síťové komunikace mezi adaptérem a cloudem v rámci inteligentní domácnosti. V první části je teoretický rozbor inteligentní domácnosti a síťového tunelování. V další části je ...