Now showing items 1-20 of 25

 • Aplikace inteligentních řídících prvků v moderní elektroinstalaci 

  Dokoupil, Jan
  Bakalářská práce se zabývá problematikou inteligentní elektroinstalace jako takové, přičemž uvádí její přednosti před klasickou elektroinstalaci. Značná pozornost je věnována nejvíce používanému a rozšířenému standardu ...
 • Aplikace pro Android smartphone a tablet na ovládání iNELS RF Control 

  Šreibr, Jakub
  První část práce pojednává o problematice inteligentních elektroinstalací. Popisuje jejich typy a výhody a nevýhody jednotlivých typů. Detailně se zabývá bezdrátovým systémem iNELS RF Control firmy ELKO EP s.r.o. Popisuje ...
 • Aplikace pro ovládání inteligentní elektroinstalace iNELS pro platformu iOS 

  Mataj, Lukáš
  Tato diplomová práce má za cíl seznámení se s vývojem mobilní aplikace, která dokáže ovládat inteligentní elektroinstalaci iNELS a její multimediální nadstavbu iMM. Součástí práce je také popis samotného vývoje pro platformu ...
 • Aplikace systému inteligentního řízení rodinného domu 

  Malý, Michal
  Diplomová práce je zaměřena na sestavení dokumentace k rekonstrukci rozvodů elektrické instalace v rodinném domě. Jsou zde popsány problémy původní instalace a následky s tím spojené. Je uveden postup pří návrhu nové ...
 • Demonstrační úlohy s KNX/EIB 

  Křivka, Martin
  Tato diplomová práce vznikla jako podpora do výuky předmětu automatizace budov na Ústavu automatizace a informatiky fakulty Strojního inženýrství Výsokého učení technického. Cílem práce bylo podrobně se seznámit s prvky ...
 • Elektroinstalace multifunkčního objektu s využitím inteligentního řízení 

  Kroutil, Roman
  Cílem bakalářské práce je teoretické objasnění problematiky inteligentních elektroinstalací, tvorby projektové dokumentace elektro a také vytvoření konkrétního projektu inteligentní elektroinstalace. Práce se skládá ze tří ...
 • Modelování a realizace systémů pro inteligentní budovy 

  Konečná, Zuzana
  Ve své bakalářské práci se zaměřuji na tvorbu ovládání inteligentní budovy pomocí systému foxtrot. Hlavní zaměření je na regulaci teploty a bezpečnost. Celý systém je propojený s externí senzorovou sítí. Mezi těmito dvěma ...
 • Moderní systémy pro řízení osvětlení 

  Klein, Tomáš
  Tato diplomová práce se zabývá systémy inteligentní elektroinstalace se zaměřením na osvětlovací systémy pracující se sběrnicovým systémem DALI. Teoretická část práce obsahuje přehled současných systémů inteligentní ...
 • Moderní systémy pro řízení osvětlení 

  Klein, Tomáš
  Tato diplomová práce se zabývá systémy inteligentní elektroinstalace se zaměřením na osvětlovací systémy pracující se sběrnicovým systémem DALI. Teoretická část práce obsahuje přehled současných systémů inteligentní ...
 • Návrh a počítačové řízení inteligentní elektroinstalace Ego-n 

  Hubálek, Michal
  Bakalářská práce řeší problematiku inteligentní elektroinstalace pro domovní řízení. Je zaměřená především na moderní systém Ego-n od firmy ABB s.r.o., který je běžně dostupný na českém trhu. Nejprve jsou popsány rozdíly ...
 • Návrh aplikace radiofrekvenčního řídicího systému xComfort v moderní budově 

  Marek, Jan
  Bakalářská práce se zabývá rekonstrukcí elektroinstalace rodinného domu a implementace radiofrekvenčního systému xComfort firmy Eaton pro inteligentní elektroinstalace. Tento systém byl zvolen s ohledem na zadání investora ...
 • Návrh elektroinstalace rodinného domu s využitím inteligentních prvků 

  Trtík, Jan
  Bakalářská práce se zabývá současnými možnostmi elektroinstalací rodinných domů, bytů a větších komplexů budov. Jejím cílem je popsat a porovnat klasickou a inteligentní instalaci v rodinném domě. Nejprve je uveden postup ...
 • Návrh inteligentní elektroinstalace bytového domu 

  Ločárková, Michaela
  Tato bakalářská práce se zabývá inteligentními instalacemi v budovách. Uvádí rozbor klasické a systémové instalace, přibližuje možnosti systémové instalace, její jednotlivé funkce a typy. Pojednává také o normách důležitých ...
 • Návrh inteligentní elektroinstalace Foxtrot pro víceúčelovou budovu 

  Račuch, Marek
  Bakalářská práce pojednává o problematice systémových elektroinstalací. Jsou zde rozebrány možnosti aplikací/realizací těchto systémových elektroinstalací, typy sběrnicových systémů a její topologie. Práce je členěna na ...
 • Návrh systémového řízení inteligentního domu a jeho zabezpečení 

  Valentová, Kateřina
  Tato diplomová práce se věnuje návrhu systémového řízení inteligentního domu, s důrazem kladeným na celkové zabezpečení systému z hlediska informační, síťové i fyzické bezpečnosti. Návrh je vytvořen a základě požadavků ...
 • Návrh systému inteligentního řízení domácnosti 

  Valičková, Monika
  Tato bakalářská práce se zabývá výběrem a návrhem systému inteligentního řízení domácnosti pro nově vznikající nástavbu bytového domu v Brně. Vychází z analýzy architektonického návrhu bytové jednotky a požadavků investora. ...
 • Počítačové řízení prvků inteligentní elektroinstalace 

  Kolář, Milan
  Bakalářská práce se zabývá problematikou inteligentní elektroinstalace. V úvodu je popsán princip funkce inteligentní elektroinstalace, její základní části, topologie a rozdělení. V druhé části se nachází praktická aplikace, ...
 • Projektování datových rozvodů inteligentních sítí 

  Stojaspal, Martin
  Diplomová práce na téma Projektování datových rozvodů inteligentních sítí je zaměřena na návrh sběrnicového systému KNX. V teoretické části je podrobně rozebrána problematika technologie KNX. Dále je v práci obsaženo, co ...
 • Řízení bezpečnosti inteligentní domácnosti 

  Valičková, Monika
  Tato diplomová práce se zaměřuje na zvýšení zabezpečení inteligentního systému řízení domácnosti z hlediska informační, síťové a fyzické bezpečnosti. Vychází z analýzy rizik stávajícího zabezpečení a konzultací s majitelem ...
 • Sběrnicové elektroinstalační systémy pro komplexní řízení budov 

  Mokrý, Lukáš
  Cílem mé práce je prozkoumat současné možnosti sběrnicových elektroinstalačních systémů pro komplexní řízení budov, především jejich energetickou a ekonomickou bilanci. Zjednodušeně je můžeme nazývat inteligentní ...