Now showing items 1-8 of 8

 • Dálkové řízení domácích spotřebičů 

  Polgár, Václav
  Tato práce se zabývá návrhem a realizací systému pro dálkové řízení domácích spotřebičů. Výsledný systém zahrnuje jednoduchou ovládací aplikaci, která pomocí bezdrátové technologie Bluetooth komunikuje s hardwarovou částí ...
 • Emulátor koncových prvků inteligentní domácnosti 

  Brychtová, Hana
  Tato práce popisuje návrh a implementaci aplikace s grafickým rozhraním emulující činnost koncových zařízení systému inteligentní domácnosti. Tato zařízení slouží k měření veličin a ovládání spínačů. Aplikace je řešena ...
 • Emulátor koncových prvků inteligentní domácnosti 

  Šutovský, Filip
  Tato práce se zabývá návrhem a implementací aplikace emulující koncové prvky systému inteligentní domácnosti, které slouží k měření veličin a interakci se spínači. Aplikace disponuje komplexním grafickým uživatelským ...
 • Projektování inteligentní budovy se systémem Ego-n 

  Kočí, Martin
  Bakalářská práce řeší elektroinstalační projekt inteligentního rodinného domu. Zvolený systém moderní elektroinstalace Ego-n je produktem společnosti ABB, s.r.o. a je běžně dostupný na českém a slovenském trhu. V první ...
 • Prostředí pro testování mobilní aplikace inteligentní domácnost 

  Kůrová, Martina
  Bakalářská práce se zabývá návrhem a implementací vhodného způsobu testování mobilní aplikace sloužící pro vzdálené ovládání inteligentní domácnosti vyvíjené v rámci projektu Internet of Things na FIT VUT. Hlavním cílem ...
 • Univerzální komunikační centrum pro inteligentní domácnost s využitím OpenHAB 

  Veselka, Jan
  Elektronických periférií v domácnosti je v dnešní době nespočet, proto je výhodné ovládat je v pohodlí a přehledně, například za pomocí chytrého mobilního telefonu. Tato práce řeší právě tuto možnost ovládání jednotlivých ...
 • Využití senzorických dat pro odvození stavu prostředí 

  Sakin, Martin
  Tato diplomová práce se zabývá analýzou, popisem a možným využitím senzorových dat ze systému inteligentní domácnosti. Dále je popsán inteligentní systém BeeeOn, který slouží jako zdroj senzorových dat, a možnosti rozšíření ...
 • Vzdálené ovládání inteligentní domácnosti 

  Podmolík, Leopold
  Hlavním cílem práce bylo zajistit jednoduché a přehledné ovládání pro platformu Android a současně poskytnout uživateli možnost sledovat aktuální a analyzovat historická data ze senzorů v inteligentní domácnosti. Nad rámec ...