Now showing items 1-3 of 3

 • Ovládání světelných zdrojů v inteligentní instalaci 

  Kurzępa, Marek
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na problematiku použití inteligentních instalací, zejména systému KNX. V první části je porovnána koncepce klasické a inteligentní instalace. Na toto porovnání později navazuje modelový ...
 • Sběr MaR dat 

  Podolský, Ondřej
  Tato diplomová práce nastiňuje představu o pojmu inteligentní budova a s tím související technologie. V první části jsou popsány prostředky používané v oblasti inteligentních instalací a to zejména vybrané komunikační ...
 • Vysokorychlostní sítě v domácnosti 

  Rosenberg, Michal
  Diplomová práce pojednává o vztahu vysokorychlostních sítí k prvkům systémové inteligentní instalace a možnostech jejich vzájemné interakce. Dále jsou teoreticky rozebrány principy tunelování KNX sběrnice IP sítěmi ...