Now showing items 1-11 of 11

 • Mapa osvětlení v GIS 

  Suchý, Petr
  Diplomová práce se zabývá problematikou a legislativou veřejného osvětlení. Dále s tímto tématem úzce související charakteristiky popisující osvětlení a hygienické limity ve srovnání s normami ČSN EN. Práce se soustřeďuje ...
 • Měření dohlednosti s využitím systému lmk 

  Ciępka, Piotr; Reza, Adam; Unarski, Jan; Wach, Wojciech (Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2014-01)
  Based on the night measurements of unlit obstacles and background using the new LMK system, the authors calculated visibility parameters, i.e. luminance threshold difference necessary for recognise object during driving. ...
 • Měření kvality osvětlení na operačních sálech 

  Rovná, Tereza
  Tato diplomová práce se zabývá měřením kvality osvětlení na operačních sálech. Operační osvětlení jsou velmi náročná z hlediska požadavků na kvalitu jednotlivých parametrů, proto je důležité tyto parametry přesně specifikovat ...
 • Možnosti osvětlení vozidel pro zvýšení bezpečnosti silničního provozu 

  Balharová, Gabriela
  Tato diplomová práce se zabývá možnostmi osvětlení vozidel. Práce je rozdělena na dvě části, z nichž první pojednává právě o možnostech osvětlení vozidel v dnešní době. Jaké jsou moderní osvětlovací techniky, které lze ...
 • Možnosti spatření chodce v noci řidičem motocyklu 

  Spurný, Jan
  Tato diplomová práce se zabývá možností spatření různě oděných chodců řidičem motocyklu v noci na základě realizovaného experimentálního měření s různými typy motocyklů a jeho následné porovnání s již naměřenými hodnotami ...
 • Nejistoty měření ve fotometrii 

  Motyčka, Martin
  Tato diplomová práce je zaměřena na problematiku určování nejistot ve fotometrii. V teoretické části se zabývá popisem fotometrických měřících přístrojů, jejich nejistotami měření a možnostmi jejich odstranění. Dále se ...
 • Osvětlovací technika moderních vozidel a měření dohlednosti na dosvit hlavních světlometů 

  Martínek, Michal
  Tato diplomová práce je zaměřena na problematiku vlivu moderních konstrukcí osvětlovací techniky vozidel na vzdálenosti dohledu a vzdálenosti dosvitu za sníţené viditelnosti. V první časti diplomové práce je uvedena podrobná ...
 • Porovnání výsledků experimentálních měření dohlednosti s dostupným SW 

  Maxera, Pavel
  Tato diplomová práce se zabývá analýzou porovnání výsledků experimentálních měření dohlednosti se softwarem Dohľadnosť 2.0. Na základě podkladů získaných při měření v terénu hodnotí, zda výsledky získané ze softwaru při ...
 • Regulace veřejného osvětlení 

  Kořenek, Jan
  Tato bakalářská práce se v teoretické části zabývá obecně vznikem světla, jeho vlastnostmi a světelně technickými veličinami. Také jsou zde charakterizovány v praxi nejčastěji používané světelné zdroje při regulaci veřejného ...
 • Řešení intenzity osvětlení scény metodou Mapování fotonů 

  Hübner, Lukáš
  Práce se zabývá výpočtem osvětlení scény. Na osvětlení scény je nahlíženo z pohledu fyzikální simulace intenzity osvětlení v návaznosti na metody používané v současné počítačové grafice. Praktickou částí je implementace ...
 • Simulace LED náhrad v reálných podmínkách 

  Tomeš, Martin
  Tato diplomová práce na téma Simulace LED náhrad v reálných podmínkách je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část se v úvodní části zabývá pojmy ze světelné techniky a představením určitých světelných ...