Now showing items 1-7 of 7

 • Komplexní simulátor slunečního záření 

  Petrov, Roman
  Tato práce se skládá z teoretické části, ve které se zabývá různými způsoby, jak matematickými tepelnými rovnicemi modelovat fotovoltaický článek. Tepelné modelování fotovoltaického článku popisuje teplotu, či tepelnou ...
 • Modul pro řízení a sběr dat z pyranometru 

  Halm, Martin
  Tato práce pojednává o měření intenzity slunečního záření pomocí pyranometru. Teoreticky rozebírá princip vzniku slunečního záření a jeho vliv na fotovoltaické články. Dále popisuje způsoby pro měření různých složek ...
 • Optimalizace využití solární energie v rodinném domě 

  Letochová, Jana
  Tato diplomová práce se zabývá sluncem, jako jedním z alternativních zdrojů energie, a možnostmi jeho využití v rodinném domě. V první části jsem se zaměřila na jednotlivé způsoby zapojení solárních systémů a jejich návrh ...
 • Solární vytápění 

  Kárl, Jiří
  Tato práce seznamuje se základními částmi solárních systémů a ukazuje na příkladu reálného rodinného domu, jak vypočítat návratnost investic vložených do solárního systému na rodinném domě.
 • Vliv ročního období na tepelnou stabilitu vnitřního prostoru 

  Němcová, Aneta
  Tato práce se zabývá problematikou stínícího součinitele venkovních žaluzií a jeho závislost na okolních jevech. Cílem této práce je najít optimální řešení po stránce stínícího součinitele stínícího prvku venkovních žaluzií ...
 • Vývoj komplexního simulátoru slunečního záření a jeho spolupráce s FV modulem 

  Petrov, Roman
  Hlavním bodem této práce je rozšíření komplexního simulátoru slunečního záření, vytvoření nových funkcionalit, a spolupráce tohoto komplexního simulátoru s FV elektrárnou. Tato práce navazuje na rozpracovanou práci v oblasti ...
 • Zařízení pro měření intenzity slunečního záření 

  Bobalík, Lukáš
  Tato bakalářská práce poskytuje návrh a řešení konstrukce zařízení pro měření intenzity slunečního záření. Rozebírá důvody proč měřit intenzitu, uvádí princip získávání elektrické energie ze slunečního záření a s tím spojený ...