Now showing items 1-2 of 2

  • Analýza šíření tlakové vlny v aortě 

    Tichoň, Dušan
    Cieľom tejto diplomovej práce je posúdiť využiteľnosť snímania propagácie tlakových vĺn v kardiovaskulárnej sústave v oblasti predikcie a včasnej diagnostiky výdute brušnej aneuryzmy (AAA). Prvá časť práce je zameraná na ...
  • Modální analýza lopatek oběžného kola vírové turbíny 

    Pekar, Marek
    Cieľom tejto práce je získanie a porovnanie modálnych vlastností štyroch obežných kolies vírovej turbíny s rôznou geometriou. Jednotlivé vlastné frekvencie a vlastné tvary kmitu boli získané výpočtovým modelovaním pomocou ...