Now showing items 1-2 of 2

  • Interaktivní elektronická kniha pro děti 

    Pokorná, Gabriela
    Praktická část mojí diplomové práce – Interaktivní elektronická kniha pro děti – je kniha s názvem Příběh jednoho stromu. Aplikace obsahuje autorský text, který vypráví o starém stromě, který žije svým vlastním životem a ...
  • Vývoj komponent pro zpracování a vizualizaci proteomických dat v prostředí KNIME 

    Schneiderová, Anna
    Proteomika je věda, která se zabývá studiem struktur a funkcí proteinů. Proces zpracování proteomickýh dat obsahuje několik sekvenčních kroků, od transformace dat a jejich normalizace až po statistické vyhodnocení dat. ...