Now showing items 1-13 of 13

 • Autobusové nádraží ve variantě ŽUB A-Řeka 

  Pelc, Norbert
  Diplomová práce se zabývá návrhem autobusového nádraží ve variantě Železničního uzlu Brno A – Řeka. Cílem diplomové práce byl variantní návrh uspořádání autobusového nádraží v prostoru pod mostní konstrukcí železničního ...
 • Napojení JV obchvatu města Jihlavy-křižovatka silnic I/38 a II/523 

  Kozák, Petr
  Předmětem diplomové práce je vyhledávací studie uzlu silnic I/38 a II/523 a dále napojení výhledových tras Velkého městského okruhu (VMO) a Jihovýchodního obchvatu (JVO) města Jihlavy v okrese Jihlava, kraj Vysočina. ...
 • Návrh řešení MÚK dálnice D1 se silnicí I/23 a II/602 u Kývalky 

  Březina, Michal
  Diplomová práce se zabývá úpravou stávající mimoúrovňové křižovatky Kývalka na dálnici D1. Jejím cílem je navrhnout optimální řešení všesměrného napojení na silnice I/23 a II/602, a to zejména z hlediska kapacity a ...
 • Návrh řešení sil. I/42 – VMO v Brně v úseku MÚK Hlinky – MÚK Velodrom 

  Motl, Vojtěch
  Předmětem diplomové práce je zpracování komplexního dopravního řešení v zájmovém území Velkého městského okruhu v Brně, a to v úseku MÚK Hlinky – MÚK Velodrom. Práce představuje dvě varianty výškového vedení VMO. První ...
 • Návrh řešení úpravy sil. I/43 v úseku Podlesí - Kuřim 

  Fryčar, David
  Tato diplomová práce se zabývá zpracováním komplexního dopravního řešení v zájmovém území města Kuřimi na stávající silnici I/43 v úseku Česká – Podlesí – Kuřim. Tedy návrhem úpravy této silnice zohledňujícím všechny druhy ...
 • Studie mimoúrovňové křižovatky MÚK Brno Východ 

  Marušák, Lubomír
  Diplomová práce se zabývá úpravou mimoúrovňové křižovatky MÚK Brno-východ (km 203) na dálnici D1. Jejím cílem je navrhnout optimální řešení všesměrného napojení na silnici I/50, která má v současné době tvar rozštěpu ...
 • Studie mimoúrovňové křižovatky silnic I/52 a II/152 

  Glosová, Vanda
  Předmětem diplomové práce je variantní řešení mimoúrovňové křižovatky silnic I/52 a II/152 u obce Modřice, která leží v okrese Brno-venkov v Jihomoravském kraji. V rámci práce byly navrženy celkem čtyři varianty a následně ...
 • Studie MÚK Kuřim na rychlostní silnici R43 

  Budík, Ondřej
  Tato diplomová práce zpracovává studii MÚK Kuřim na silnici R43. Cílem diplomové práce je řešení křížení přeložky silnice II/385 a plánované rychlostní komunikace R43. Křížení je situováno mezi městem Kuřim a obcí Čebín. ...
 • Studie propojení mezi MÚK Ostrovačice na D1 a D52 

  Janyška, Miroslav
  Tato diplomová práce je vyhledávací studie, která se zabývá navržením koncepčního podkladu silničního propojení kapacitní komunikace číslo 43 a dálnice D52. Možná trasa komunikace číslo 43 je navrhována v silničních i ...
 • Úprava křižovatky silnic I/55 a II/432 u Hodonína 

  Pěknica, Martin
  Cílem této diplomové práce je návrh variant úpravy průsečné křižovatky silnic I/55 a II/432 především z hlediska kapacity a bezpečnosti na ní. V první části práce bylo provedeno měření a vyhodnocení intenzit na stávající ...
 • Úprava MÚK silnic R46 a II/428 u Vyškova 

  Běloušek, Ondřej
  Diplomová práce řeší úpravu mimoúrovňové křižovatky silnic R 46 a II/428 u Vyškova, přesněji uvedeno v obci Drysice. Ve stávajícím stavu, nejsou na této křižovatce dořešeny připojovací a odbočovací pruhy, což má za následek ...
 • VMO Brno Jih - variantní řešení 

  Servus, Ondřej
  Předmětem diplomové práce je zpracování variantního řešení VMO v segmentu Brno – jih, v prostoru ohraničeném přibližně ulicemi Heršpická – Mariánské náměstí – Faměrovo náměstí a na jihu dálnicí D1. Řešení bude vycházet z ...
 • Vyhodnocení protismykových vlastností povrchů vozovek na rampách dálničních křižovatek 

  Kachtík, Jiří
  Cílem diplomové práce je vyhodnotit dosavadní měření protismykových vlastností povrchu vozovky vybraných mimoúrovňových křižovatek. Posoudit jejich vývoj v závislosti na druhu, rychlosti a množství vozidel, druhu asfaltových ...