Now showing items 1-5 of 5

 • Detekce odpovídajících si bodů ve dvou fotografiích 

  Ptašek, Martin
  Bakalářská práce se zabývá metodami detekce shodných bodů ve dvou digitálních obrazech. Shrnuje a popisuje metody, které jsou pro téma detekce významných bodů v obraze základní nebo nové a moderní. Popisuje také metody ...
 • Detekce význačných bodů v obraze 

  Čížek, Roman
  Tato práce se zabývá detekcí význačných bodů v obraze. Zaměřuje se především na metodu SIFT, kterou popisuje podrobněji. Obsahem je také implementace SIFT detektoru za pomocí knihovny OpenCV a zhodnocení jeho výsledků.
 • Dlouhodobá analýza ultrazvukových videosekvencí s využitím metod detekce významných bodů 

  Zukal, Martin
  Tato dizertační práce se věnuje analýze ultrazvukových (UZ) videosekvencí a to konkrétně dlouhodobému sledování krkavice v příčném řezu a měření jejích geometrických parametrů. Je zde popsán návrh a implementace systému ...
 • Obytný soubor Nový Žižkov - stavebně technologický projekt 

  Gabriel, Jan
  Předmětem této diplomové práce je vypracování stavebně technologického projektu pro stavbu obytný soubor Nový Žižkov v Poděbradech, na které se budu nejvíce zaobírat technologickou etapou hrubé stavby hlavního stavebního ...
 • Podobnost obrazů na základě bodů zájmu 

  Jelínek, Ondřej
  V této práci je představena nová metoda pro určení přítomnosti hledaného objektu v prozkoumávaném obrazu. Tato metoda je postavena na analýze klíčových bodů obrazu a výpočtu jejich parametrů. Získané parametry jsou potom ...