Now showing items 1-20 of 47

 • Adaptivní rozdělovač datového toku 

  Kazelle, Kamil
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem algoritmů pro použití sériového rozhraní SGMII (serial gigabit multimedia independent interface) v adaptivním rozdělovači datového toku rámců pro sítě Gigabit Ethernet standard ...
 • Ako bysme mohli googliť efektivnejšie ? 

  Kolesárová, Lucia
  Google v súčasnosti poskytuje takmer všetky typy informácií podobným spôsobom - užívateľovi ponúka zoznam web stránok. Ale Každá informácia potrebuje iný spôsob sprostredkovania. Iný spôsob vizualizácie. Preto som sa ...
 • Analýza audio signálu v reálném čase 

  Řezáč, Martin
  Cílem této práce je vytvořit program, který bude schopen na základě příchozích audio vzorků rozpoznávat v reálném čase základní frekvenci tónu, na základě určené frekvence vytvářet MIDI informace a ty posílat na zvolené ...
 • Architektura a umění 

  Horáková, Alžbeta
  Práca sa zaoberá návrhom novostavby Mestskej galérie Litomyšl. Súčasťou zadania bol výber parcely. Návrh bol najprv formovaný daným miestom a snahou tento priestor jasne definovať a oživiť. V ďalšej fáze návrh pristupuje ...
 • Automatizace spolupracujících modulů pro online podnikání 

  Vaďura, Pavel
  Tato práce pojednává o návrhu a implementaci API rozhraní pro aplikace společnosti IT STUDIO s.r.o. a následně návrhu a realizaci e-commerce kalendáře využívajícího API. V práci je popsán systém World Wide Web a jeho ...
 • Bezdrátové OBDII-Bluetooth rozhraní 

  Bezdíček, Jan
  Cílem práce bylo navrhnout OBDII rozhraní komunikující s počítačem pomocí technologie Bluetooth. Vyrobené zařízení umožňuje bezdrátově diagnostikovat vozidla vybavená konektorem OBDII využívající libovolný, ze všech pěti ...
 • Bezdrátový systém měření teploty 

  Synek, Ladislav
  Podle zadání byl vytvořen bezdrátový systém měření teplot tvořený několika bezdrátovými moduly (čidly) IQRF firmy Microrisc, která jsou napojena přes ovládací panel senzorické sítě na PC. Napojení čidel k PC zajišťuje ...
 • EEG biofeedback rozhraní lidského mozku a počítače 

  Kněžík, Jan
  Tato práce se zabývá rozhraním EEG biofeedbacku mezi lidským mozkem a počítačem a jeho konkrétní implementací v jazyce Java. Tento systém je postaven na základě počítače uskutečňujícího biologickou zpětnou vazbu (biofeedback) ...
 • Formáty obrazových dat 

  Wolanský, David
  Tato práce se zabývá podrobnou analýzou grafického formátu GIF. Dělí se na dvě základní části, teoretickou a praktickou. Teoretická část zahrnuje důkladný rozbor interní strukturu souboru, tj. popis jednotlivých typů bloků, ...
 • Hra pro výuku úplných základů programování 

  Rončka, Martin
  Hlavním cílem této práce je vytvoření hry pro výuku úplných základů programování . První část této práce se zabývá studiem a analýzou současných her pro výuku programovaní a soudobých principů užívaných ve výukových hrách ...
 • Implementace koncového bodu v síti SpaceWire do FPGA 

  Hráček, Marek
  Předkládaná práce se zabývá návrhem koncového rozhraní standardu SpaceWire, používaného vesmírnými plavidly pro komunikaci mezi palubními zařízeními a systémy. V teoretické části je popsán standard samotný, způsob provozu ...
 • Inference propojení komponent 

  Olšarová, Nela
  Diplomová práce se zabývala návrhem algoritmu pro inferenci propojení hardwarových komponent. Algoritmus je určen pro použití v editoru návrhu schémat pro FPGA čipy, který je součástí školního vývojového prostředí VLAM ...
 • Komunikační rozhraní internetového obchodu a informačního systému firmy 

  Dvořák, Zdeněk
  Práce se zabývá konkrétním rozborem a realizací napojení jednotlivých zvolených částí internetového obchodu na definované moduly informačního systému v obchodní firmě GOLF TIME, s.r.o. Bakalářská práce analyzuje jednotlivé ...
 • Lékařský software pro vyúčtování dokladů 

  Pohl, Ondřej
  Cílem práce je rozšíření lékařského softwaru OpenDositech. Rozšířením je implementace rozhraní pro elektronickou komunikaci s webovými portály zdravotních pojišťoven do programu OpenDositech. Nejprve je popsán dostupný ...
 • Mechanická odezva dlouhými vlákny vyztuženého polymerního kompozitu 

  Škriniarová, Nina
  Tato diplomová práce je zaměřena na sledování mechanické odezvy dlouhými vlákny vyztuženého polymerního kompozitu. Součástí této práce byla příprava testovacích tělísek polymerního kompozitu, jehož matrice byla vyztužena ...
 • Modelovací nástroj pro grafický návrh komponentových systémů 

  Gál, Ivan
  Diplomová práce se zabývá komponentovým software, softwarovými rámci platformy Eclipse a vytvořením grafického editoru pro návrh komponentových systémů s využitím platformy Eclipse. Po úvodním představení koncepce UML ...
 • Modelování síťové komunikace v prostředí OPNET IT Guru 

  Mazák, Andrej
  Cílem této práce je popsat modelování síťové komunikace na konkrétním síťovém provozu s reálným zatížením. Vybraný model sítě se přibližuje skutečné síťové topologii telekomunikačního operátora poskytujícího síťové služby ...
 • Modifikace charakteru rozhraní substrát-nástřik vrstev deponovaných technologiemi žárového nanášení pomocí technologie elektronového paprsku 

  Mareš, Jiří
  Tato práce je zaměřena na modifikaci charakteru rozhraní substrát-nástřik NiCrAlY povlaků nanesených pomocí technologie vodou stabilizované plazmy na substráty z oceli S235JRC+C. Přetavení žárové vrstvy elektronovým paprskem ...
 • Modul analogových výstupů s rozhraním Modbus 

  Neuwirth, Tomáš
  Cílem této bakalářské práce je vytvoření modulu analogových výstupů s rozhraním Modbus. Od nákresu schématu zapojení, desky plošných spojů až po softwarové vybavení celého modulu. Zařízení plní nároky na jednoduchou a ...
 • Možnosti využití studené kinetické depozice (Cold Spray) ve vojenských aplikacích 

  Dvořáček, Jan
  Cílem této bakalářské práce je seznámení s problematikou metody cold spray využívanou pro opravy těžko nahraditelných a drahých komponent v leteckém a vojenském průmyslu za účelem ekonomické úspory, přesnosti a kvality ...