Now showing items 1-3 of 3

 • Fázové zobrazování pod difrakčním limitem 

  Nečesal, Daniel
  Tato diplomová práce se zabývá konstrukcí interferenčních zařízení pro výzkum měření fáze světla na mikro-strukturách a fáze plazmonů na nano-strukturách. V první kapitole je vybudován teoretický základ pro optiku a ...
 • Interakce mezi SNOM hrotem a blízkým elektromagnetickým polem 

  Krpenský, Jan
  Vzájemná interakce mezi sondou pro rastrovací optickou mikroskopii v blízkém poli (SNOM) a blízkým elektromagnetickým polem je fundamentální problém, jehož řešení je nutnou podmínkou ke správné interpretaci experimentálních ...
 • Nanofotonika 

  Dvořák, Petr
  Tato disertační práce se zabývá experimentálním výzkumem interference povrchových plazmonových polaritonů (SPP) pomocí rastrovací optické mikroskopie v blízkém poli (SNOM). V první kapitole je vytvořen teoretický základ ...