Now showing items 1-20 of 55

 • An Active Frequency Selective Surface Design Having Four Different Switchable Frequency Characteristics 

  Doken, B.; Kartal, M. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2019-04)
  Mutual interference between indoor adjacent wireless networks is becoming an important issue due to reducing the communication speed significantly. Controlling the isolation of wireless networks by using frequency selective ...
 • Analýza a modelování přeslechů 

  Novotný, František
  V diplomové práci je řešena problematika modelování rušení pro technologie xDSL a Ethernet. V úvodu je popsán samotný vznik přeslechů, které vznikají samotným provozem systémů a vlivem fyzikálních vlastností vedení, proto ...
 • Analýza elektromagnetické vlny na rozhraní heterogenního prostředí 

  Kadlec, Radim
  Práce se zabývá analýzou řešení poměrů na rozhraní vrstev s různými elektromagnetickými vlastnostmi s využitím důsledného teoretického odvození analytických vztahů. Problém řeší i pro vícenásobná rozhraní se zahrnutím ...
 • Co-channel and Adjacent Channel Interference Measurement of UMTS and GSM/EDGE Systems in 900 MHz Radio Band 

  Gleissner, F.; Hanus, S. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2008-09)
  This paper is concerned with inter-system and intra-system interference measurements of 2.5G and 3G mobile communication systems. The both systems UMTS and GSM/EDGE are assumed to operate in a common radio band of 900 MHz. ...
 • Coexistence Between Dvb-T2 And Lte Systems In The 800 Mhz Band – A Measurement Methodology 

  Walach, Dominik (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2019)
  This article deals with the study of coexistence between DVB-T2 and LTE systems. Coexistence scenario between DVB-T2 and LTE systems in the 800 MHz UHF band is defined. Next, a laboratory workplace is realized, and a ...
 • Coexistence Between Lte And Lora Systems In The 24 Ghz Ism Band 

  Potočňak, Martin (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2019)
  This work deals with the study of coexistence scenarios that can occur between wireless systems LTE and LoRa in the 2.4 GHz ISM band. For this purpose an appropriate measurement setup is proposed and realized. The proposed ...
 • Difrakce a interference světla pro výuku laboratorních cvičení 

  Dvořák, Tomáš
  Účelem této bakalářské práce je navržení a sestrojení funkční laboratorní úlohy pro měření difrakce a interference světla, která bude vyučována v laboratořích fyzikálního praktika. Na základě zjištěných informací o optických ...
 • Elektromagnetická interference kardiostimulátorů 

  Kulík, Jindřich
  Tématem této práce je elektromagnetická interference kardiostimulátorů. Cílem je zjištění odolnosti implantabilních kardiostimulátorů (PM) a implantabilních kardioverterů defibrilátorů (ICD) vůči elektromagnetickému poli. ...
 • Fiber Optic Interferometry 

  Srnský, Petr (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2017)
  The aim of this thesis is a theoretical analysis of fiber sensoric sensing using coherent interferometry. The first part deals with the description of the sensoric fiber optic sensing and basic physical laws. In the second ...
 • Fiber Optic Michelson Interferometer 

  Dorazin, David (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2016)
  The aim of this paper is to theoretically desribe function of the Optic fiber Michelson interferometer and its parts with description of the most important issues which can occure due to bad design. Second part of this ...
 • High Resolution of the ECG Signal by Polynomial Approximation 

  Jurko, S.; Rozinaj, G. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2006-04)
  Averaging techniques as temporal averaging and space averaging have been successfully used in many applications for attenuating interference [6], [7], [8], [9], [10]. In this paper we introduce interference removing of the ...
 • Holografická anténa 

  Klečka, Tomáš
  Diplomová práce se zabývá principem mikrovlnné hologra?e, způsoby záznamu mikrovlnného hologramu a rozebírá některé typy hologra?ckých antén z konstrukčního a funkčního hlediska. Dále zahrnuje simulace vybraných modelů, ...
 • Holografický modul pro světelnou mikroskopii 

  Škrabalová, Denisa
  Nové uspořádání off-axis holografického modulu s využitím polarizačně aktivní difrakční mřížky dokáže rozdělit referenční a předmětovou vlnu do dvou větví interferometru na základě jejich polarizací. Současný návrh modulu ...
 • Inteligentní řízení modelu vlakového kolejiště 

  Prokš, Jiří
  Tato práce se zabývá návrhem prvků řízeného modelu vlakového kolejiště. V první části je práce zaměřena na principy datové komunikace. Vysvětluje, co to komunikace je a jak probíhá. Praktická část se zaměřuje na návrh ...
 • Inteligentní řízení modelu vlakového kolejiště 

  Prokš, Jiří
  Tato práce se zabývá návrhem prvků řízeného modelu vlakového kolejiště. V první části je práce zaměřena na principy datové komunikace. Vysvětluje možnosti komunikace, modulaci a interferenci. Praktická část se zaměřuje na ...
 • Interference Suppression Performance of Automotive UWB Radars Using Pseudo Random Sequences 

  Pasya, I.; Kato, H.; Kobayashi, T. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2015-12)
  Ultra wideband (UWB) automotive radars have attracted attention from the viewpoint of reducing traffic accidents. The performance of automotive radars may be degraded by interference from nearby radars using the same ...
 • Koexistence komunikačních systémů v pásmu ISM 

  Nowak, Dan
  Cílem této práce je prostudovat technologie fyzické vrstvy komunikačních systémů Wi-Fi, Bluetooth a ZigBee pracujících v pásmu ISM, popsat mechanismy koexistence těchto systémů v uvedeném frekvenčním pásmu, následně vytvořit ...
 • Koexistence mobilních komunikačních systémů WLAN a Bluetooth 

  Mikulka, Jan
  Disertační práce se zabývá problematikou vzájemného rušení bezdrátových standardů WLAN a Bluetooth. Standard Bluetooth pracuje v bezlicenčním frekvenčním pásmu 2,402 - 2,480 GHz, které je také využíváno zástupcem sítí WLAN ...
 • Koexistence systémů DVB-T2 a LTE v pásmu 800 MHz 

  Walach, Dominik
  Tato bakalářská práce se zabývá zkoumáním a vyhodnocením koexistenčních scénářů, které mohou nastat mezi systémy DVB-T2 a LTE v UHF pásmu 800 MHz. Oba systémy DVB-T2 a LTE jsou stručně popsány a jsou definované jejich ...
 • Koexistence systémů LoRa a Wi-Fi v RF pásmu 2.4 GHz 

  Kaučiarik, Filip
  Diplomová práca sa zaoberá štúdiom koexistencie, ktorá môže nastať medzi bezdrôtovými komunikačnými systémami LoRa a Wi-Fi v bezlicenčnom ISM pásme 2,4 GHz. V teoretickej časti práce sú stručne popísané fyzické vrstvy ...