Now showing items 1-4 of 4

 • Influence Of Interferences Caused By Non-Linear Power Amplifier In Multi-User Generalized Frequency Division Multiplex Scenario 

  Harvanek, Michal (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2018)
  This article is aimed to the problematic of interferences in multi-user scenarios which can occur in modern mobile communication networks. Hence of new modulation schemes as a Filter Bank Multi Carrier (FBMC), Generalized ...
 • Metoda potlačení interferencí Wigenrovy-Villeovy distribuce 

  Pikula, Stanislav
  Tato disertační práce se věnuje problematice zobrazení signálu v časo-frekvenční oblasti s konstantním rozlišením. V teoretickém úvodu jsou shrnuty možnosti zobrazení signálu v čase a frekvenci. Zejména je soustředěna ...
 • Optimalizace provozu elektrických obloukových pecí 

  Mikulinec, René
  Bakalářská práce se zabývá problematikou elektrických obloukových pecí, proto je úvodní část práce věnována elektrickému oblouku a jeho rozdělením podle druhu napájení. Dále je uvedeno rozdělení obloukových pecí a silnoproudý ...
 • Switchable Filter For UHF Band 

  Sedlák, Milan (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2017)
  The contribution deals with the design of a multi-channel switchable filter for ultra high frequency band. The device is primarily designed for the system of sensors which are used for detection of the electromagnetic ...