Now showing items 1-3 of 3

 • Deinterlace Filter 

  Kuřina, Tomáš
  Dokument se věnuje problematice prokládání video obrazu a jeho odstraňování. Je zde popsáno samotné prokládání, jeho historie a důvody pro jeho používání. Dále dokument uvádí důvody pro nutnost odstraňování prokládání a ...
 • Odstranění prokladu v nekomprimovaných digitálních videosekvencích 

  Meňhart, Pavel
  Prokládání je způsob snímání a zobrazení snímku, kde se střídají sudé a liché řádky. Tento systém vznikl při tvorbě TV norem PAL a NTSC ve třicátých letech minulého století. Tímto principem se zamezilo blikání obrazu na ...
 • Sledování trajektorie 

  Sedlařík, Jan
  Tato bakalářská práce se zabývá tématem sledování trajektorie. K úspěšnému splnění úkolu je vhodné mít k dispozici kvalitní videa. Je tedy nutné soustředit se na jejich správné snímání a předzpracování. Jednou z nejzákladnějších ...