Now showing items 1-7 of 7

 • An Effect of Output Capacitor ESL on Hysteretic PLL Controlled Multiphase Buck Converter 

  Jelinek, M.; Jakovenko, J. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2017-06)
  This paper provides analysis of output capacitor effects to phase stability of a hysteretic mode controlled buck converter. The hysteretic control method is a simple and fast control technique for switched-mode converters, ...
 • Metody prokládání zprávy 

  Soudek, Michal
  Úvodní část práce je věnována celkovému obeznámení s přenosovým systémem a jeho rozdělení. Dále je práce zaměřena na rozdělení zabezpečovacích kódu, které se používají na přenosových systémech. V další kapitole je rozebraná ...
 • New Channel Coding Methods for Satellite Communication 

  Rumanek, J.; Sebesta, J. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2010-04)
  This paper deals with the new progressive channel coding methods for short message transmission via satellite transponder using predetermined length of frame. The key benefits of this contribution are modification and ...
 • NOVÉ METODY KANÁLOVÉHO KÓDOVÁNÍ PRO DRUŽICOVOU KOMUNIKACI 

  Rumánek, Jaroslav
  Disertační práce se zabývá problematikou nových progresivních metod kanálového kódování při přenosu datových zpráv prostřednictvím družicového transpondéru. Součástí práce je návrh systému pro přenos krátkých textových ...
 • Protichybové systémy s prokládáním 

  Pacher, Jakub
  Tato práce se zabývá protichybovými systémy s prokládáním. Nejdříve je podán přehled o často používaných zabezpečovacích kódech. Dále jsou popsány základní dvě techniky prokládání spolu s jejich porovnáním. V další části ...
 • REDUKCE DYNAMIKY SIGNÁLU V SYSTÉMECH S ORTOGONÁLNÍM FREKVENČNÍM MULTIPLEXEM 

  Urban, Josef
  Předložená dizertační práce je zaměřená do oblasti radiových komunikačních systému s více nosnými. Tyto systémy jsou perspektivní pro současné i budoucí systémy v mobilních komunikacích a bezdrátových sítích. Výhody použití ...
 • Simulace protichybového zabezpečení v ADSL modemech 

  Bernat, Zbyněk
  Hlavním cílem této diplomové práce bylo vytvořit model protichybového systému použitého v ADSL modemech, který bude schopen ověřit svá jednotlivá nastavení pomocí testovací metody specifikované v doporučení G.996.1. Práce ...