Now showing items 1-17 of 17

 • Acoustic Identification of Turbocharger Impeller Mistuning—A New Tool for Low Emission Engine Development 

  Píštěk, Václav; Kučera, Pavel; Fomin, Oleksij; Lovska, Alyona; Prokop, Aleš (MDPI, 2020-09-14)
  At present, exhaust gas turbochargers not only form the basis for the economical operation of petrol, diesel or gas engines of all power categories, but also have an irreplaceable role on reducing their emissions. In order ...
 • Analýza vlivu hromadného nasazení elektromobilů a plug-in hybridů na elektrickou síť 

  Přikryl, Ondřej
  Tato práce se zabývá analýzou vlivu hromadného nasazení elektromobilů a plug-in hybridů do běţného provozu a jeho dopad na charakter elektrické sítě. Je v ní proveden rozbor a zhodnocení těchto vozidel v rámci současné ...
 • Hluk vznikající v turbodmychadlech spalovacích motorů 

  Kříž, Radim
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na vznik hluku v turbodmychadlech spalovacích moto-rů. Nejprve je popsána konstrukce turbodmychadel. Další část se zabývá pojmem zvuku a následně se zabývá problematikou hluku v turbodmychadlech. ...
 • Hnací ústrojí moderních hybridních vozidel 

  Novák, Štěpán
  Tato bakalářská práce pojednává o hnacím ústrojí moderních hybridních vozidel. Popisuje princip hybridního pohonu a rozděluje jej podle uspořádání, stupně hybridizace a umístění elektromotoru ve vozidle. Charakterizuje ...
 • Kluzná ložiska v konstrukci čtyřdobých spalovacích motorů 

  Šedo, Matej
  Predmetom tejto bakalárskej práce sú klzné ložiská a hlavne ich použitie a uplatnenie v konštrukciách štvordobých spaľovacích motorov. Práca je rozdelená na dve hlavné časti. Prvá časť poskytuje základný popis klzných ...
 • Kombinované přeplňování spalovacích motorů 

  Melichar, Marek
  Tato bakalářská práce se zabývá základním rozdělením různých druhů kombinovaného přeplňování a popisem jejich funkcí. Pro nejpoužívanější typy technologií přeplňování jsou uvedeny konkrétní příklady využití v automobilním ...
 • Koncepce sidecarcrossových motocyklů 

  Tobiáš, Martin
  Sidecarcross je v České republice úspěšnou a pro diváky i závodníky atraktivní motoristickou disciplínou. Je to sport v České republice ryze amatérský, finančně nenáročné terénní okruhy pro motokros jsou na mnoha místech. ...
 • Koncepční návrh spalovacího motoru pro malé autonomní prostředky 

  Celý, Martin
  Práce se zabývá návrhem a výpočtem základních komponent malého spalovacího motoru do objemu 5 cm3 pro v současnosti používané autonomní prostředky menších rozměrů. Obsahuje rozbor a vzájemné porovnání dostupných pohonů pro ...
 • A method of rotary engine performance prediction 

  Drbal, Milan (Silesian University of Technology, 2020-06-20)
  The rotary engine mainly developed for the automotive industry by the NSU corporation is currently used in unmanned aircraft, transportable generators and small watercraft. In the early stage of the engine development, the ...
 • Netradiční koncepce motocyklů 

  Brezanský, Vít
  Cílem práce je představit některé zajímavé a netradiční koncepce motocyklů ze současnosti i z let minulých. U každé části jsou popsány důvody, které vedly výrobce těchto motocyklů k návrhu a konstrukci mnohých, z dnešního ...
 • Porovnání koncepcí hybridního pohonu v režimu denního dojíždění do práce 

  Ušiak, Michal
  Diplomová práca sa zaoberá vytvorením simulačných modelov rôznych koncepcií hybridných pohonov pre tri veľkostné kategórie vozidiel v prostredí GT-SUITE a ich porovnaním v režime denného dochádzania do práce. Okrem samotných ...
 • Rankin-Clausiův cyklus využívající odpadního tepla v automobilech 

  Kučinský, Josef
  Tato bakalářská práce se zabývá Rankin-Clausiovým cyklem jako způsobem zužitkování odpadního tepla automobilu. Nejdříve je stručně popsán spalovací motor a vybrané technologie k využití odpadního tepla. V další části je ...
 • Rekonstrukce kompresoru pro pohon elektromotorem 

  Mikulka, Vít
  Tato bakalářská práce se zabývá rekonstrukcí kompresoru pro pohon elektromotorem. První část se věnuje základnímu principu kompresorů, jejich vývoji a dělení. Dále pak je pojednáno o pohonu strojů. V další části je popsán ...
 • Střední efektivní tlak spalovacích motorů automobilů a motocyklů 

  Vopršal, Oldřich
  Cílem této práce je pojednání o významu, definici a zmapování charakteristiky hodnoty středního efektivního tlaku v závislosti na historickém vývoji spalovacích motorů automobilů a motocyklů od prvotních koncepcí až po ...
 • Valivá ložiska v konstrukci čtyřdobých spalovacích motorů 

  Knotek, Jiří
  Tato práce se zabývá valivými ložisky a jejich uplatněním v konstrukci čtyřdobého spalovacího motoru. Práce je rozdělena do několika celků. První se zabývá samotnými valivými ložisky. Tato kapitola poskytuje základy z ...
 • Vodík jako palivo pro spalovací motory 

  Polnický, Václav
  V bakalářské práci byly shrnuty dosavadní výsledky celosvětového výzkumu z oblasti spalování vodíku v motorech s vnitřním spalováním. Jsou zde zmíněny také způsoby výroby a skladování vodíku. Práce je zaměřena zejména na ...
 • Zástavba motoru AR64304 

  Kubiš, Vojtěch
  Diplomová práce se zabývá zástavbou motoru AR64304 do vozidla Alfa Romeo 75. Hlavním cílem této práce je návrh výfukového systému pro zmiňovaný motor usazený v motorovém prostoru. Při návrhu výfukového systému je dbáno na ...