Now showing items 1-1 of 1

  • Tvorba vnitropodnikových směrnic ve vybrané firmě 

    Rulíšková, Pavla
    Bakalářská práce je zaměřena na problematiku tvorby vnitropodnikových směrnic. V úvodní části je rozbor problematiky spojené s vytvářením směrnic a s problematikou inventarizací. Další část této práce je zaměřena na vytvoření ...