Now showing items 1-2 of 2

  • Návrh komunikačního mixu vybraného podniku 

    Valenta, Tomáš
    Diplomová práce se zabývá komunikačním mixem bankovní společnosti a jejím hlavním cílem je návrh nového komunikačního mixu, vycházejícího z provedených analýz. V první části práce jsou zpracována teoretická východiska, ze ...
  • Podnikatelský plán - vzdělávací agentura 

    Fejtová, Alena
    Diplomová práce se zabývá vypracováním podnikatelského plánu pro založení vzdělávací agentury a jejím hlavním cílem je zhodnocení, zda podnikatelský plán zrealizovat, či nikoliv. V první části práce jsou zpracována teoretická ...