Now showing items 1-2 of 2

  • Analýza vybrané firmy 

    Šmída, Martin
    Cílem této práce je s využitím teoretických poznatků provést analýzu konkrétního podniku a na základě získaných poznatků jak z oblasti obecného a oborového okolí tak vnitřního prostředí podniku formulovat doporučení ...
  • Vliv externích a interních faktorů na náklady vlastního kapitálu 

    Mokhova, Natalia
    Náklady vlastního kapitálu, jež jsou ovlivňovány řadou interních a externích činitelů, významným faktorem ovlivňujícím rozhodovací procesy v podnikové sféře. Cílem této disertační práce je na základě primárních a sekundárních ...