Now showing items 1-7 of 7

 • Návrh vnitropodnikové směrnice obce 

  Novotná, Lenka
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na vedení účetnictví ve vybraných účetních jednotkách. Specifikuje, co je to obec, účetnictví a vnitřní směrnice. Po analýze interních směrnic na Městském úřadě v Letovicích, obsahuje návrh ...
 • Směrnice účetní jednotky k zásobám vlastní činnosti 

  Malášek, Robert
  Diplomová práce se zabývá problematikou zásob vytvořených vlastní činností ve společnosti Strojírny Prostějov, a.s. V první části je práce zaměřena na teoretická východiska vztahující se k této oblasti. V analytické části ...
 • Tvorba vnitropodnikových směrnic 

  Malášek, Robert
  Bakalářská práce se zabývá problematikou tvorby vnitropodnikových směrnic ve společnosti Slévárna Kuřim a.s. V teoretické části je zaměřena na vnitropodnikové směrnice a jejich tvorbu obecně. Ve druhé, praktické, části se ...
 • Vnitropodnikové směrnice obchodních korporací 

  Vondráček, Radek
  Bakalářská práce je zaměřena na vnitropodnikové směrnice ve společnosti LBtech a.s. První část je zaměřena na teoretická východiska vnitropodnikových směrnic, dlouhodobý majetek a jeho vymezení, odpisy a účtování dlouhodobého ...
 • Vnitropodnikové směrnice ve společnosti Focus Cz Marketing and IT Research s.r.o. 

  Bartošíková, Tereza
  Diplomová práce se zabývá problematikou vnitropodnikových směrnic vybrané společnosti. Nejprve charakterizuje vnitropodnikové směrnice a s nimi související základní pojmy a poté analyzuje směrnice vybrané společnosti a ...
 • Vnitropodnikové směrnice vybrané firmy 

  Hlaváčková, Petra
  Bakalářská práce se zabývá problematikou tvorby vnitropodnikových směrnic ve společnosti VH atelier, spol. s r.o. Cílem bakalářské práce je navrhnout povinné nebo doporučené vnitropodnikové směrnice, které budou splňovat ...
 • Vytvoření vnitropodnikové směrnice obchodní korporace 

  Mahdalová, Barbora
  Bakalářská práce se zabývá vnitropodnikovými směrnicemi kapitálové společnosti. První část je zaměřena na teoretická východiska pro vnitropodnikové směrnice, dlouhodobý majetek, jeho evidenci, odpisy a účtování. Druhá část ...