Now showing items 1-10 of 10

 • Klimatizace jednoho podlaží administrativní budovy 

  Balcar, Petr
  Hlavním cílem této práce je návrh ústředního klimatizačního systému sloužícího k zajištění požadovaného vnitřního mikroklimatu kancelářských prostor a zasedacích místností ve 2. nadzemním podlaží administrativní budovy, ...
 • Modelování obrazů proudění 

  Vičan, Martin
  Závěrečná práce se zabývá modelováním obrazů proudění v simulačním softwaru Star-CCM+ Version 8.04.007. Celkem jsou modelovány 3 navržené varianty. První varianta se zabývá modelováním vířivých vyústek, druhá a třetí ...
 • Simulation of energy demands for the internal microclimate formation in BSim software and its verification 

  Šikula, Ondřej; Plášek, Josef (IBPSA-CZ, ČVUT, 2008-11-06)
  This article deals with the description and verifying energy model building in BSim software. Results of energy demands simulation for the internal microclimate formation in a real dwelling house carried out on the basis ...
 • Větrání a chlazení administrativního objektu 

  Kotas, Marek
  Bakalářská práce se zabývá návrhem vzduchotechnického a klimatizačního zařízení pro administrativní objekt. Funkcí daného zařízení je tvorba kvalitního interního mikroklimatu, přičemž vzduchotechnické zařízení zajišťuje ...
 • Vzduchotechnika dřevostavby bytového domu 

  Fečer, Tomáš
  Bakalárska práca je zameraná na návrh vzduchotechniky drevostavby bytového domu. V teoretickej časti sú rozobraté typy drevených konštrukcií, ďalej sú popísané vnútorné veličiny ovplyvňujúce stav vnútornej mikroklímy budov ...
 • Vzduchotechnika expektačních lůžek v objektu nemocnice 

  Snášel, Michal
  Tématem této bakalářské práce je návrh dvou vzduchotechnických zařízení pro expektační lůžka a přilehlé zázemí v objektu nemocnice. Zařízení jsou navržena tak, aby splňovala provozní, hygienické a funkční požadavky na ...
 • Vzduchotechnika hotelu 

  Vičan, Martin
  Závěrečná práce se zabývá vzduchotechnikou hotelu. Řešena je zejména společenská část, kterou tvoří přednáškový sál, vinárna a salonek. Projekt se konkrétně zabývá výpočtem tepelných bilancí, průtoků vzduchu, návrhem ...
 • Vzduchotechnika jednotky intenzívnej starostlivosti popálenín 

  Fábian, Martin
  Bakalárska práca sa zaoberá návrhom vzduchotechnického zariadenia obsluhujúce priestory jednotky intenzívnej starostlivosti a priestory k nej prislúchajúce. Zariadenie splňuje hygienické, prevádzkové a funkčné podmienky ...
 • Vzduchotechnika kina 

  Kučírek, Pavel
  Tématem bakalářské práce je návrh tří vzduchotechnických zařízení pro potřeby kina a přilehlých prostor, zázemí pro pracovníky a galerie. Jednotky jsou navrženy tak, aby splňovaly provozní, hygienické a funkční požadavky ...
 • Vzduchotechnika ve sportovním centru 

  Měcháčková, Martina
  Tématem bakalářské práce je návrh vzduchotechnických jednotek ve sportovním. Práce je rozdělena do tří částí. První část se věnuje teorii. Teorie je zaměřena na bazénové haly, vnitřní mikroklima bazénových hal, vlhký vzduch, ...