Now showing items 1-2 of 2

  • Aplikace přepěťových ochran v sítích NN 

    Brtnický, Pavel
    Práce obsahuje problematiku přepěťových ochran v sítích nízkého napětí. První část se věnuje teoretickému rozboru o přepětí, kde je popsán vlastní vznik a základní dělení. Druhá část je věnována vnitřním a vnějším ochranám, ...
  • Návrh ochrany před bleskem pro rodinný dům 

    Kovář, Zdeněk
    Bakalářská práce popisuje stěžejní teorii, která je nezbytná pro správný návrh rodinného domu před nepříznivými účinky blesku. Cílem práce je podat stručný a ucelený pohled do problematiky. Úvodní část se zabývá vznikem ...