Now showing items 1-9 of 9

 • Expanze společnosti ZKL, a.s. na maďarský trh 

  Hrnčířová, Barbora
  Hlavním cílem této diplomové práce je formulování strategie vstupu společnosti ZKL, a.s. na maďarský trh. Teoretická část shrnuje nejnovější poznatky z literatury v oblasti strategické analýzy a expanze společnosti na ...
 • Model elektronického podnikání pro mezinárodní obchod 

  Vauchkevich, Yuliya
  Diplomová práce se zabývá návrhem modelu podnikání v rámci mezinárodního obchodu. Analyzuje současný stav problematiky elektronického obchodování se zaměřením na hledání nových možností, za účelem dosažení lepšího postavení ...
 • Podnikatelský záměr - výběr vhodné varianty investice společnosti ICE invest spol. s r.o. 

  Vincensová, Lucie
  Diplomová práce slouží jako návrh možné varianty investice ve společnosti ICE invest spol. s r.o. Diplomová práce vychází z teoretických východisek, na které navazuje analýza současného stavu a vlastní návrhy řešení dané ...
 • Podnikatelský záměr pro založení firmy „Tempus“ 

  Válek, Lukáš
  Diplomová práce je zaměřena na zpracování podnikatelského záměru v celé jeho komplexitě, umožňujícího založení firmy „Tempus“. Tato společnost se bude zabývat zprostředkováním podnikání pro cizí, tedy zahraniční, fyzické ...
 • Rozvoj obchodních aktivit společnosti BS VINAŘSKÉ POTŘEBY, s.r.o. 

  Záhradník, Šimon
  Cílem diplomové práce je zpracovat návrh plánu rozšíření obchodních aktivit pro společnost BS vinařské potřeby, s.r.o.. Tomu předchází část práce s popisem teoretických východisek v souladu s vymezeným problémem a část ...
 • Rozvoj obchodních aktivit společnosti REMBERRY s.r.o. 

  Malina, Radek
  Tato diplomová práce se zabývá rozvojem obchodních aktivit společnosti REMBERRY s.r.o. se zaměřením na expanzi na švédský trh. Tato společnost působí na trhu B2B v odvětví spojovacích materiálů a výkresových spojovacích ...
 • Studie proveditelnosti expanze vybrané společnosti na zahraniční trh 

  Oklešťková, Sára
  Hlavním cílem této diplomové práce je studie proveditelnosti expanze konkrétní společnosti na zahraniční trh. První část diplomové práce je věnována teoretickým východiskům, které jsou zaměřeny na problematiku podnikových ...
 • Zhodnocení rizik obchodování na mezinárodních trzích 

  Machátová, Miroslava
  MACHÁTOVÁ, M. Zhodnocení rizik obchodování na mezinárodních trzích. Diplomová práce. Brno: 2014. Předkládaná diplomová práce se zabývá analýzou rizik a přínosů, jež mohou nastat při obchodování na vybraných mezinárodních ...
 • Zhodnocení rizik obchodování společnosti Enjoy Trade, s.r.o. na mezinárodních trzích 

  Dolníček, Daniel
  DOLNÍČEK, D. Zhodnocení rizik obchodování společnosti Enjoy Trade, s.r.o. na mezinárodních trzích. Diplomová práce. Brno: 2016. Diplomová práce se zabývá analýzou rizik a přínosů, které mohou nastat při obchodování na ...