Now showing items 1-7 of 7

 • Daňové ráje 

  Šoltés, Lukáš
  Tato bakalářská práce se zabývá tématikou daňových rájů a daňovou optimalizací. V teoretické části jsou vymezena teoretická východiska pro zvolené téma a v analytické části je pro zvolenou společnost vybrán jeden danový ...
 • Mezinárodní daňová optimalizace spojených osob 

  Šebková, Lenka
  Tato diplomová práce je zaměřena na mezinárodní daňové plánování a daňovou optimalizaci spojených osob. V první části práce jsou sepsána teoretická východiska, která jsou důležitá pro pochopení celé práce. V analytické ...
 • Mezinárodní zdanění dividend 

  Jurčáková, Renata
  Diplomová práce je zaměřena na mezinárodní zdanění dividend z pohledu právnických osob. S ohledem na šíři tématu je práce orientována především na problematiku zdaňování dividend holdingových společností. Diplomová práce ...
 • Mezinárodní zdaňování dividend 

  Nedomová, Martina
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou zdaňování dividend z pohledu právnických osob. S přihlédnutím k šíři tématu je práce zaměřena na zdaňování dividend, které plynou právnické osobě se sídlem či místem vedení na ...
 • Zdanění stálé provozovny v České republice 

  Abrahamová, Eva
  Diplomová práce se zabývá problematikou zdanění stálé provozovny vniklé rezidentu smluvního státu v České republice z důvodu staveniště. Práce obsahuje analýzu relevantních článků smlouvy o zamezení dvojího zdanění se ...
 • Zdaňování dividend daňových nerezidentů České republiky 

  Krčmová, Michaela
  Bakalářská práce se zabývá zdaňováním dividend vyplácených ze zdrojů na území České republiky daňovým nerezidentům – fyzickým osobám. Popisuje, analyzuje a systematizuje tuzemskou právní úpravu a mezinárodní smlouvy ...
 • Zdaňování pasivních příjmů ve vazbě na stálou provozovnu 

  Bělušová, Kristýna
  Diplomová práce se zabývá mezinárodním zdaňováním pasivních příjmů ve vazbě na stálou provozovnu. Záměrem diplomové práce je vytvořit návod pro přisuzování pasivních příjmů stálé provozovně. Provedena je analýza vybraných ...