Now showing items 1-12 of 12

 • Aspen Aerogels: internacionalizace izolačních materiálů na bázi nanotechnologií 

  Vastušková, Valéria
  Táto diplomová práca je zameraná na analýzu a následné vyhodnotenie trhu v Juhovýchodnej Európe z hžadiska potenciálu a možnosti budúceho investovania a pôsobenia firmy Aspen Aerogels v tomto regióne. Firma Aspen Aerogels ...
 • Jazykové verze webu 

  Laga, Ondřej
  Tato práce se zabývá problematikou vícejazyčných webových aplikací. Dokument popisuje některá obecná řešení při návrhu takovýchto aplikací, především se však zaměřuje na Informační systém VUT a jeho rozšíření o správu ...
 • Lokalizace videoher 

  Novotný, Tomáš
  Tato bakalářská práce se zabývá historií a problematikou lokalizace videoher. Práce se skládá ze dvou částí. První je teorie, která bude obsahovat počátek počítačových her až po přítomné videohry. Zároveň se bude zabývat ...
 • Návrh rozvoje internacionalizační strategie společnosti Heinrich Huhn na mexickém trhu 

  Andrlová, Zuzana
  Předložená diplomová práce „Návrh rozvoje internacionalizační strategie společnosti Heinrich Huhn na mexickém trhu” je založená na identifikaci kritických faktorů ovlyvňujících volbu konkrétní mezinárodní formy vstupu. ...
 • Návrh rozvoje internacionalizační strategie strategie podniku 

  Nguyen, Anh Khoa
  Diplomová práce je zaměřená na návrh nejvhodnější podnikové strategie pro vstup Jolly na Český trh chytrých zařízení. Rozbor teorie internacionalizace a internacionalizačních podnikových strategií je důležitým podkladem ...
 • Návrh strategie rozvoje obchodních aktivit firmy v rámci evropského vnitřního trhu. 

  Heřmanová, Martina
  Stále více podniků se musí postavit výzvám mezinárodních trhů. Rozvoj hospodářství se v mnoha odvětvích už nedá zastavit. Pro trvalou existenci a úspěch podniku na trhu už není dostačující se pouze koncentrovat na národní ...
 • Plán internacionalizačních aktivit pro vybranou organizaci 

  Bednářová, Markéta
  Diplomová práce se zabývá vytvořením plánu internacionalizačních aktivit pro Vysoké učení technické v Brně, jejímž cílem je zviditelnění organizace v zahraničí, konkrétně na univerzitách v rámci Evropské unie. Teoretická ...
 • The Relevance of “Born Global” Definition in the Research Process 

  Vaivode, Irena; Sceulovs, Deniss (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2019-12)
  Purpose of the article: The purpose is to create a new definition of a Born Global (BG) company, more relevant to contemporary global business situation. BG companies are the phenomenon which contributes to national economic ...
 • Rozšíření podpory UNICODE pro základní GNU nástroje 

  Oprala, Ondrej
  Tato práce řeší problém chybějící podpory pro správné zpracováni Unicode vstupu v programech projektu coreutils. Podpora byla implementována pro programy cut, expand, fmt, fold, paste a unexpand. Implementace byla provedena ...
 • Strategie pro expanzi zvolené společnosti 

  Fridrichová, Veronika
  Predmetom diplomovej práce je vybranie vhodnej stratégie pre expanziu zvoleného podniku. Vybraný podnik sídliaci v Brne sa zaoberá vývojom software pre tvorbu a správu obsahu webu. Podkladom pre výber stratégie sú analýzy ...
 • Vícejazyčná podpora v systému OKbase 

  Podsedník, Lukáš
  OKbase je kompletní softwarový produkt pro firmy zahrnující docházkový, mzdový a personální modul. Je implementován a provozován v českém jazyce. Cílem tohoto projektu je rozšířit OKbase tak, aby bylo snadné postupně ...
 • Založení zahraniční pobočky podniku 

  Novák, Ladislav
  Tématem diplomové práce je zpracování uceleného návrhu založení zahraniční pobočky podniku v Pobaltí s distribuční sítí napříč zeměmi tohoto regionu. Teoretická část je zaměřena na základní informace o legislativních ...