Now showing items 1-20 of 44

 • Analýza a návrh elektronického obchodu 

  Stránský, David
  Diplomová práce je zaměřena na analýzu, návrh a implementaci internetového obchodu. První část je věnovaná internetovému marketingu, optimalizaci pro vyhladavače a modelování elektronického obchodu z teoretického hlediska. ...
 • Analýza a návrh elektronického obchodu firmy 

  Špička, Vojtěch
  Tato bakalářská práce se zabývá analýzou a návrhem nového elektronického obchodu firmy. Jaké jsou v dnešní době možnosti realizace a marketingové propagace e-shopu. Výběrem optimálního návrhu řešení pro obchod s ochrannými ...
 • Analýza marketingového projektu podniku 

  Runštuk, Zdeněk
  Tato bakalářská práce se zabývá marketingovou kampaní firmy XY. Zaměřenou na živnostníky a malé podnikatele, kteří firmu neznají, nebo od ní z jiného důvodu neodebírají produkty. Cílem práce je vyhodnotit tuto kampaň. Práce ...
 • Budování komerčně úspěšných internetových projektů 

  Kadeřábek, Jakub
  Tato práce se zabývá popisem metod a postupů využívaných v procesu tvorby komerčně úspěšných internetových projektů. Oblastí zájmu jsou především e-business strategie, strategie internetového marketingu a postupy budování ...
 • Budování značky pro posilování konkurenceschopnosti 

  Březa, Michal
  Bakalářská práce je zaměřena na rozvoj obchodní značky „Hračkomat“ společnosti Nejlepší hračky, s.r.o. V teoretické části se zabývám strategickým budováním a vytváření hodnoty značky. Praktická část obsahuje představení ...
 • Elektronický marketing: Nízkonákladový prodej přes Internet 

  Pavlíček, Martin
  Obsahem práce je zmapování možností, které nabízí internetový marketing a návrh vhodného mixu tak, aby pro malou internetovou společnost představoval co nejvyšší přínos v porovnání s vynaloženými finančními prostředky.
 • Firemní internetové stránky a elektronický obchod 

  Hofman, Jan
  Práce se zabývá kompletním návrhem internetových stránek a elektronického obchodu. Obsahem práce je jak prvotní analýza všech funkcí stránek, návrh systému internetového obchodu, návrh grafického designu, tak i samotná ...
 • Marketing elektronického obchodu 

  Šramko, Pavel
  Trendem současnosti na internetovém poli se stává vztah k zákazníkovi. Zaměřuji na autoobslužnost elektronického obchodu při využití rozšířeného vyhledávače elektronického obchodu. Cílem této práce je model nákupu zboží ...
 • Marketingová komunikace vybrané společnosti poskytující službu 

  Jirešová, Aneta
  Diplomová práce je zaměřena na marketingovou komunikaci vybraného podniku působí-cího na trhu B2B. Na základě vymezení teoretického rámce se práce věnuje zhodnocení stávající situace ve společnosti a následnému doporučení ...
 • Marketingová strategie restaurace U Kotvy 

  Křížová, Michaela
  Tato diplomová práce popisuje marketingovou strategii restaurace U Kotvy. V první kapitole se zabývá teoretickými poznatky marketingu, marketingových strategií, marketingových strategií v oblasti služeb a internetovým ...
 • Marketingový plán personálního informačního systému Kompas2 

  Gultová, Pavla
  Diplomová práce je zaměřena na tvorbu marketingového plánu personálního informačního systému Kompas2, který je vyroben a distribuován společností PC HELP, a.s. V teoretické části se zároveň zabývá mapováním moderních ...
 • Metodika návrhu implementace elektronického obchodu 

  Šmýd, Radek
  Cílem této bakalářské práce je ukázat možnost návrhu a založení internetového obchodu ve společnosti HANZA SPORT plus, s.r.o. s maximálním ohledem na úspěšnost výsledného řešení. Tato práce je rozdělena do logických celků, ...
 • Model internetového obchodu pro multimediální oblast 

  Sedlář, Vítězslav
  Ve své diplomové práci jsem se zabýval vytvořením návrhu internetového obchodu s knihami. Součástí práce je popsání teoretických poznatků z oblasti internetového obchodování, analýza současné situace a trendy v oblasti ...
 • Možnosti realizace moderního elektronického podnikání firmy 

  Slanař, David
  Tato diplomová práce pojednává o moderních metodách a technologiích využívaných v elektronickém podnikání firmy se zaměřením na rozšíření portfolia o elektronické obchodování a jeho poskytování. Dále demonstruje implementaci ...
 • Návrh dílčí strategie při propagaci elektronického obchodu firmy 

  Ženatová, Eva
  Diplomová práce se zaměřuje na vymezení důležitých pojmů v elektronickém obchodování pro správné fungování e-shopu. Analyzuje současný stav již existujícího e-shopu a na základě zjištěných nedostatků navrhuje dílčí strategii ...
 • Návrh e-shopu z oblasti stavebnictví se zaměřením na distribuci 

  Bačík, Tomáš
  Predmetom bakalárskej práce je návrh e-shopu z oblasti stavebníctva , ktorý sa zaoberá predajom a distribúciou stavebných hmôt a pracovnej techniky. Práca bude obsahovať distribučný, časový a finančný návrh plánu. V práci ...
 • Návrh elektronického obchodu pro firmu 

  Kalužík, Jakub
  Bakalářská práce se věnuje návrhu elektronického obchodu a internetových stránek pro firmu, která se zabývá prodejem oděvů a sportovního příslušenství. Základem části bakalářské práce nazvané současný stav řešené problematiky ...
 • Návrh elektronického obchodu pro firmu 

  Beránek, Lukáš
  Práce se zabývá návrhem elektronického obchodu pro servis s autoskly jako možnost jeho propagace na internetu. V práci jsou vysvětleny základní pojmy související s elektronickými obchody a popsána specifika internetového ...
 • Návrh elektronického obchodu pro vinařství Gotberg a.s. 

  Fabig, Roman
  Předmětem bakalářské práce je srovnání všech existující produktů k zřízení elektronického obchodu. Cílem je doporučení nejvhodnější varianty nabízených produktů pro vybranou společnost s ohledem na internetový marketing a ...
 • Návrh implementace elektronického obchodu 

  Hadač, Michal
  Hlavním tématem bakalářské práce bude vhodně navrhnout a implementovat do praxe elektronický obchod pro společnost Ekolux. V práci se budu zabývat samotným návrhem a zvolením vhodného open-source systému, dále tak vhodnou ...