Now showing items 1-2 of 2

  • Evoluční návrh hašovacích funkcí 

    Kidoň, Marek
    Hašovací tabulky jsou rychlé vyhledávací struktury, které se staly součástí moderního světa výpočetních technologií a svou snadnou implementací si získali mnoho příznivců v řadách programátorů. Volba vhodné hašovací funkce ...
  • Protokol IPv6 a možnosti jeho implementace 

    Rýzner, Zdeněk
    Tato práce se zabývá síťovým protokolem IPv6 a jeho pozicí v současném Internetu. Teoretická část se věnuje hlavním změnám, které nový protokol do oblasti síťové komunikace přináší – především adresování, formátu datagramů ...