Now showing items 1-11 of 11

 • Analýza a návrh elektronického obchodu 

  Plešinger, Dominik
  V mojej bakalárskej práci som analyzoval prostredie trhu, v ktorom sa nachádzajú konkurenčné internetové obchody. Následne som spracoval návrh a riešenie internetového obchodu zameraného na predaj tovarov a služieb s ...
 • Informační systém realitní kanceláře 

  Dudík, Michal
  Tato práce se zabývá analýzou požadavků na online redakční systém realitní kanceláře. Cílem práce je tento systém navrhnout a implementovat. Důraz je především kladen na možnost synchronizace dat s českými realitními ...
 • Model elektronického obchodu telekomunikační společnosti 

  Kuchařík, Lukáš
  Tato bakalářská práce je návrhem elektronického obchodu pro společnost „O2 prodejna Znojmo“. Podává řešení obsahu, struktury, uspořádání a funkcí internetové prodejny, obsahuje návrh základu databáze. Je podkladem pro ...
 • Návrh a implementace elektronického obchodu společnosti 

  Horsák, David
  Diplomová práce charakterizuje a analyzuje obchodní společnost. Obsahuje návrh řešení vyplývajících z analýzy, řešení implementačních problémů a je projektovým nástrojem pro zlepšení budoucího postavení firmy na trhu, a ...
 • Návrh na podporu prodeje služeb společnosti 

  Matějka, Lukáš
  Diplomová práce je zaměřena na podporu prodeje služeb společnosti vytvořením internetového portálu, na kterém bude možné snadno a rychle založit internetové stránky včetně jejich administrace. V práci je analyzováno tržní ...
 • Návrh řešení internetového obchodu 

  Zháněl, Jiří
  Práce se zabývá návrhem řešení internetového obchodu. Popisuje základní a nejvhodnější kroky při zavádění prodeje přes internet.
 • Podnikatelský záměr 

  Himer, Martin
  Diplomová práce se zabývá zpracováním podnikatelského záměru nové obchodní společnosti. Nejprve je definována podstata podnikatelského záměru a sepsány poznatky z literatury. Dalším bodem je analýza trhu. Následně je ...
 • Podnikatelský záměr 

  Vaško, Michal
  Diplomová práce je zaměřena na tvorbu podnikatelského plánu pro vytvoření internetového portálu pro snadné založení elektronických obchodů včetně jejich následné administrace. V práci jsou analyzovány podmínky tržního ...
 • Pokročilá webová aplikace elektronického obchodu 

  Kmoščák, Ondřej
  Práce se zabývá problematikou webového elektronického obchodu se sportovními potřebami. Požadavkem bylo implementovat pokročilou webovou aplikaci elektronického obchodu s důrazem na bezpečnost, příjemný vzhled a jednoduchost ...
 • Řízení zkušenosti zákazníků 

  Seifert, Marián
  Cieľom diplomovej práce je analýza aktuálnej situácie zákazníckych skúseností vytváraných spoločnosťou a poskytnutie sérií odporúčaní pre ich zlepšenie. Práca kriticky hodnotí praktiky ovplyvňujúce zákaznícku spokojnosť v ...
 • Webová aplikace internetového obchodu 

  Rode, Daniel
  Tato práce se zabývá vytvořením internetového obchodu, zaměřeného na prodej hudebních nosičů. Celý systém je rozdělen do dvou částí - na část zákaznickou a administrátorskou. Cílem bylo vytvořit zajímavý, bezpečný a přehledný ...