Now showing items 1-2 of 2

  • Model elektronického obchodu telekomunikační společnosti 

    Kuchařík, Lukáš
    Tato bakalářská práce je návrhem elektronického obchodu pro společnost „O2 prodejna Znojmo“. Podává řešení obsahu, struktury, uspořádání a funkcí internetové prodejny, obsahuje návrh základu databáze. Je podkladem pro ...
  • Podnikatelský plán pro založení internetové prodejny 

    Stašek, Michal
    Diplomová práce je zaměřená na sestavení reálného a proveditelného podnikatelského plánu pro založení internetové prodejny s pánskou módou. Podnik bude založen jako společnost s ručením omezením. Obsahem práce je vyhodnocení ...