Now showing items 1-2 of 2

  • Marketingová strategie internetové společnosti 

    Pastor, Jiří
    Cílem diplomové práce je navrhnout způsob jak vytvořit marketingovou strategii pro internetový portál nově založené společnosti, která se zabývá rezervačními službami. Práce obsahuje analýzu současné situace vnějšího a ...
  • Posílení konkurenceschopnosti firmy zlepšením informačního systému 

    Pohl, Jan
    Diplomová práce pojednává o návrzích na posílení konkurenceschopnosti firmy zlepšením webové prezentace. V první části práce jsou teoreticky popsány hlavní pojmy problematiky, poslední trendy internetových aplikací a dalších ...