Now showing items 1-20 of 39

 • E-learning vybraných základů matematiky s podporou systému Maple pro studenty bakalářského programu s ekonomickým zaměřením 

  Růčka, Petr
  Bakalářská práce se zabývá vytvořením e-learningového kurzu vybraných základů matematiky s podporou systému Maple. Kurz je cílen pro posluchače bakalářského programu s ekonomickým zaměřením. Jsou zpracovány teoretické ...
 • Firemní internetové stránky a elektronický obchod 

  Zemánek, Lukáš
  Diplomová práce pojednává o komplexním návrhu řešení nových internetových stránek s elektronickým obchodem. Obsahuje analýzu stávající webové prezentace, současných trendů a následný návrh optimálního řešení pro elektronický ...
 • Internetový marketing pro advokátní kancelář 

  Kroulíková, Michaela
  Bakalářská práce se zaměřuje na vymezení internetového marketingu pro advokátní kancelář. Vysvětluje konkrétní pojmy související s danou problematikou, které jsou důležité pro teoretické znalosti. Obsahuje současný stav ...
 • Komplexní řešení elektronického obchodu pro stavebniny 

  Kubín, Peter
  Práce se zaměřuje na komplexní řešení otázky elektronického obchodu pro společnost zabývající se prodejem stavebnin. Řeší otázky práce na skladu prostřednictvím vytvořeného programu, realizace internetových stránek, ...
 • Marketingový výzkum spokojenosti zákazníka společnosti Peek & Cloppenburg s jejími internetovými stránkami a návrh na jejich zlepšení 

  Stehnová, Kristýna
  Tato práce pojednává o spokojenosti zákazníků společnosti Peek & Cloppenburg v České republice s jejími internetovými stránkami. V první části práce jsou stanoveny hlavní a dílčí cíle a metody k jejich dosažení. V další ...
 • Metodika tvorby internetových stránek 

  Pokorný, Tomáš
  Bakalářská práce se zabývá návrhem a tvorbou webového portálu jako zdroje studijních materiálů pro studenty a k popularizaci historie člověka. Cílem je vytvořit uživatelsky přívětivé a lehce modifikovatelné stránky za ...
 • Metodika tvorby internetových stránek 

  Ondo, Ondrej
  Bakalárska práca sa zaoberá problematikou návrhu a realizácie internetových stránok združenia Happy Tails. Pri realizácii stránok vychádzam z podkladov zhrnutých v teoretickej časti, kde okrem iného poukazujem na nové ...
 • Metodika tvorby internetových stránek 

  Fabik, Lukáš
  Bakalářská práce se zabývá metodologií tvorby internetových stránek podle aktuálních trendů a nároků moderní doby. Velký důraz je kladen na celý proces tvorby webových stránek, jejich přístupnost a použitelnost. Cílem práce ...
 • Model marketingu elektronického obchodu ve stavebninách 

  Kubín, Peter
  Práce se zaměřuje na přiblížení pojmu marketing a na aplikaci znalostí z marketingu a elektronického obchodu při zlepšování elektronického obchodu ve firmě, která se zabývá prodejem stavebniního materiálu.
 • Návrh CRM pro internetový obchod pomocí projektu 

  Kovaříková, Monika
  Bakalářská práce se zabývá efektivními řešeními pro řízení vztahů se zákazníky ve společnosti ABC, s.r.o. Zaměřuje se na faktory působící na spokojenost a loajalitu zákazníků, kteří ve výsledku reflektují zisk společnosti. ...
 • Návrh databázového schématu a internetových stránek pro házenkářský klub 

  Hrabal, Petr
  Práce se zabývá tvorbou webové prezentace sportovního klubu. Jeho současné publikace na internetu nejsou aktuální a chybí možnost evidovat základní údaje potřebné pro činnost klubu. Výstupem práce je vytvoření fungující ...
 • Návrh dynamických internetových stránek a implementace XML 

  Šimek, Pavel
  Cílem práce je vytvoření profesionálních internetových stránek pro konkrétní firmu v Brně, zabývající se přepravou osob mikrobusy. Při návrhu se zaměřím na grafický návrh webových stránek a objednávkový systém pro zákazníky.
 • Návrh E-marketingu firmy 

  Junga, Filip
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem E-marketingu pro firmu Alicja Adamusová Rzymanová, advokát. Cílem je charakterizovat problematiku E-marketingu, analyzovat problémy, zhodnotit dosavadní situaci firmy a navrhnout ...
 • Návrh internetovej stránky 

  Kováčová, Zuzana
  Bakalárska práca sa venuje popisu princípov a pravidiel správneho návrhu webových stránok s ohladom na užívatelskú prístupnosť a použitelnosť. Tieto princípy a pravidlá sú použité pri vytvorení internetovej stránky pre ...
 • Návrh internetových stránek 

  Zemánek, Lukáš
  Bakalářská práce pojednává o návrhu řešení designu a struktury nových internetových stránek po předcházející analýze stávající webové prezentace. Obsahuje zhodnocení nedostatků a kladů stávajícího webu a návrh designu, ...
 • Návrh internetových stránek 

  Kubala, Michal
  V této bakalářské práci je hlavním cílem návrh a realizace webových stránek pro obchodní společnost zabývající se hutními výrobky. Hlavním důvodem tvorby webových stránek je vytvořit novější webové stránky podle nejnovějších ...
 • Návrh internetových stránek 

  Beneš, Ondřej
  Moje bakalářská práce se bude zabývat tvorbou internetových stránek za pomocí jazyka HTML, kaskádových stylů CSS, dynamického jazyka PHP a propojení s databází MySQL. V praktické části práce se poté zaměřím na vytvoření ...
 • Návrh internetových stránek 

  Kouřil, Martin
  Obsahem mé bakalářské práce je vytvořit komplexní internetové stránky pro firmu MB Kontejner s.r.o. Internetové stránky mají za cíl zviditelnit firmu na internetu a posloužit jako informační zdroj pro potenciálního zákazníka. ...
 • Návrh internetových stránek 

  Stibor, Jiří
  Cílem mé bakalářské práce je navrhnout reprezentativní internetové stránky pro profesionálního kouzelníka. V práci se pojednává o komplexním řešení webu a jeho internetovém marketingu.
 • Návrh internetových stránek 

  Dlasková, Jana
  Bakalářská práce se zabývá návrhem a tvorbou webových stránek pro mateřskou školu. Cílem práce je vytvořit funkční dynamické stránky, které budou vystihovat charakter mateřské školy. Stránky budou sloužit převážně rodičům dětí.