Now showing items 1-7 of 7

 • Návrh informačního systému pro rezervace stolů a donáškovou službu pro moderní restaurace 

  Bumbál, Lukáš
  Cílem diplomové práce je návrh systému rezervace stolů v restauraci a systému objednávání donášky jídla. Práce je rozdělena do 5 kapitol. Obsahuje 44 obrázků, 8 tabulek a 1 přílohu. V první kapitole je popsán cíl práce, ...
 • Návrh na podporu prodeje služeb společnosti 

  Matějka, Lukáš
  Diplomová práce je zaměřena na podporu prodeje služeb společnosti vytvořením internetového portálu, na kterém bude možné snadno a rychle založit internetové stránky včetně jejich administrace. V práci je analyzováno tržní ...
 • Podnikatelský záměr 

  Vaško, Michal
  Diplomová práce je zaměřena na tvorbu podnikatelského plánu pro vytvoření internetového portálu pro snadné založení elektronických obchodů včetně jejich následné administrace. V práci jsou analyzovány podmínky tržního ...
 • Podnikatelský záměr a jeho ekonomické vyhodnocení 

  Karch, Václav
  Tématem této bakalářské práce je vytvořit podnikatelský záměr pro založení internetového portálu Vstupenka.net, který bude sloužit ke zprostředkování prodeje vstupenek na nejrůznější kulturní akce v České republice. Kromě ...
 • Podnikatelský záměr pro vytvoření gastronomického portálu 

  Štěpánek, Jiří
  Diplomová práce se zabývá podnikatelským záměrem pro vytvoření gastronomického portálu. Práce popisuje projekt od vzniku e-shopu, přes získávání zákazníků a rozšiřování o další moduly, až po kompletní internetový portál ...
 • Softwarová podpora procesu řízení objednávky 

  Gorodilova, Ekaterina
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou řízení procesu objednávky ve vybrané firmě pomocí využití softwarové podpory. V analytické části je cílem popsat organizační strukturu firmy, vytvořit procesní mapu, identifikovat ...
 • Tipovací portál 

  Nagy, Erik
  Cieľom tejto bakalárskej práce je navrhnúť a implementovať informačný systém pre tipovací portál, ktorý umožní tipovať výsledky zápasov NHL, zdieľať tipy medzi užívateľmi a hodnotiť úspešnosť jednotlivých užívateľov v ...