Now showing items 1-4 of 4

 • Návrh a propagace elektronického obchodu Garant Trading, s.r.o. 

  Richtr, Jiří
  Bakalářská práce se bude zabývat návrhem elektronického obchodu pro firmu Garant Trading, s.r.o. V práci se zaměřím především na návrh struktury obchodu, jeho funkčnost a výběr dodavatele a zhotovitele obchodu. V další ...
 • Rozvoj obchodních aktivit podniku 

  Zahradník, Michal
  Práce se bude zabývat rozvojem obchodních aktivit podniku, konkrétně návrhem prodeje reklamních předmětů přes internet. Problematiku budu řešit na konkrétním podniku, kterým bude reklamní agentura Premiera Sweet. Teoretická ...
 • Systém pro marketingové šíření agendy on-line prodeje 

  Drdla, Jiří
  Tato práce se zabývá návrhem informačního systému pro podporu internetového prodeje. V úvodní kapitole definuje řešený problém, dále analyzuje konkurenční softwarové řešení a shrnuje jejich klady a zápory. Z těchto údajů ...
 • Výměna informací pro internetový prodej v oblasti cestovního ruchu 

  Macháček, Pavel
  Diplomová práce se zabývá tvorbou modelu a metodiky pro funkční schéma transferu elektronických dat, za účelem výměny elektronických informací v oblasti prodeje služeb cestovního ruchu. Součástí diplomové práce je analýza ...