Now showing items 1-5 of 5

 • Bezpečnost biometrických systémů 

  Lodrová, Dana
  Hlavním přínosem této práce jsou dva nové přístupy pro zvýšení bezpečnosti biometrických systémů založených na rozpoznávání podle otisků prstů. První přístup je z oblasti testování živosti a znemožňuje použití různých typů ...
 • From Integration Profiles to Interoperability Testing for Smart Energy Systems at Connectathon Energy 

  Gottschalk, Marion; Gerald, Gerald; Frohner, Matthias; Paštěka, Richard; Uslar, Mathias (MDPI, 2018-10-28)
  The project Integrating the Energy System (IES) Austria recognises interoperability as key enabler for the deployment of smart energy systems. Interoperability is covered in the Strategic Energy Technology Plan (SET-Plan) ...
 • GIS ANALÝZY V PROSTŘEDÍ INFORMAČNÍCH MODELŮ STAVEB 

  Černý, Martin
  Tato disertační práce se zabývá geografickými informačními systémy (GIS) a možností využití prostorových analýz v informačních modelech budov (BIM). V práci jsou porovnány GIS a BIM z hlediska přístupu k organizaci dat, ...
 • Průběžné testování interoperability knihoven TLS/SSL 

  Šumšal, František
  Cílem této práce je implementace systému pro testování Secure Socket Layer (SSL) / Transport Layer Security (TLS) knihoven na podporovaných systémech a jeho využití na rozšířené sadě testů pro verifikaci jejich interoperability. ...
 • Řízení rizik zacílené na zajištění bezpečnosti složitých kritických objektů 

  Procházková, Dana (Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2015-01)
  Critical facilities are complex technological facilities and infrastructures that are important for human lives in the present world, namely at normal, abnormal and critical conditions. The work contains recent advanced ...