Now showing items 1-5 of 5

 • Elektronický otáčkoměr pro zážehový motor 

  Bradáč, Pavel
  Otáčkoměr je založen na bezkontaktním snímáním otáček, snímáním napěťových impulzů v zapalovacích kabelech a jejich zpracováním pomocí mikrokontroléru. Otáčkoměr je určen pro měření otáček zážehových motorů a to dvoudobých ...
 • Nastavitelný časový spínač pro třífázový motor 

  Motyčka, Lukáš
  Práce popisuje několik možných řešení nastavitelného časového spínače, jako jsou monostabilní klopné obvody (MKO), asynchronní a synchronní čítače a mikrokontroléry. Dále se zabývá problematikou spínání třífázových ...
 • Palubní počítač pro závodní motocykl 

  Dokulil, Marek
  Bakalářská práce je členěna do tří hlavních sekcí. První sekce se zabývá popisem palubních počítačů dostupných na trhu, které je možno použít na závodním motocyklu. Druhá část této práce se zaměřuje na možnosti snímání ...
 • Problematika přechodu od jednojádrové k vícejádrové implementaci operačního systému 

  Matyáš, Jan
  Tato práce se zabývá úpravou MicroC/OS-II pro běh na vícejádrovém procesoru, konkrétně na Zynq 7000 All Programmable SoC, který obsahuje dvě jádra architektury ARM Cortex-A9. Jsou v ní diskutováný potřebné změny a s tím ...
 • Vývojový modul s 32bitovým procesorem typu ARM 

  Jůn, Lukáš
  Náplní této práce je vytvořit podrobný popis 32bitových procesorů typu ARM. Čtenář bude seznámen s jednotlivými rodinami procesorů architektury ARM, s možnostmi vývoje aplikací pro tyto procesory. Aplikace se v převážné ...